A 2.b osztály honlapja

Programok, feladatok, fontos tudnivalók

02.22.

Mt.: Sárga: Szorzós röpi + szóban gyakoroltuk az eddig tanultakat + Sárga: 33.o. 2.,3., 34.o. 1. feladata.

Olv.: Feleltünk a versből + Ok.: 98.o. 3x + Mf.:  51.o. 2.,3.,4. feladata.

02.20.

Olvasás: Lakáscsere c. olvasmány feldolgozása (Mosó Masa  mosodája).

Nyt.: -lj, -llj, -nj, -nyj.

Köri: Megírtuk a felmérőt, ismét megbeszéltük, leírtuk a füzetben, hogy mit is kell tudni.

02.16.

Mat.: Számtáblás, dobokockás, szorzásos feladatok.

Nyt:Tollbamondás+javítása, betűrend, másképp írjuk, halljuk, -lj, -llj

02.16.

Olv.: A gomba alatt c. mese feldolgozása.

Nyt.: Tollbamondás,annak javítása+ ismétlés, játék+ a házik megbeszélése.

Mt.: Ksz.: 58.o. végig. 

02.14.

Mat.: Számtáblás feladatok, 4-es szorzás, osztás gyakorlása, szorzós társasjáték, szorzós Bingó játék, a régi és az új házi részletes megbeszélése. Tk.: 25.o. 1.

Nyt.: Részletesen megbeszéltük a házi feladatot, egyesével meghallgattunk mindenkit, mert sok volt a hiba. Új részt vettünk, új fogalmakkal, nem csoda, ha most még nem ment olyan jól. Aztán megbeszéltük a tankönyv  58.oldalán az 1. feladat a és b részét, majd a 2. feladat a részét, megbeszéltük az új házit is. 

02.13.

Olv.: Feleltünk a tartalomból(ok.:86.o.), nem igazán ment. Megbeszéltük, hogy mi a rokka, az orsó, néztünk róla filmet is. Majd elolvastuk Az okos pásztorfiú c. olvasmányt (ok.:87.o.), megbeszéltük miről szól, majd a király első kérdéséhez, a fiú első válaszához a lap szélére emlékeztetőt rajzoltunk.

A király kérdése: Hány csepp víz van a tengerben? Rajzoltunk a kérdés elé, az ok. belső szélén levő üres helyre egy kék vízcseppet, alá a "tengert".

Fiú válaszához: folyót rajzoltunk, amit lezártunk.

Így kell a háziban is : az ok.-ben lerajzolni a király többi kérdését, a fiú válaszait.

Mt.: Ellenőriztük a házit, gyakoroltuk az eddig tanult szorzásokat, osztásokat. Sokan bizonytalanok, nem tudják. Óra elején írni fogunk röpiket. Számtáblán jelöltük a 2-es, 4-es szorzások szorzatát, megkeresték, majd megbeszéltük az egyezéseket, azok okát. Leírtuk a füzetben a 4-es szorzásokat, osztásokat. (Ennek mintájára kell leírni a házit is.)

Nyt.: Kijavítottuk, megbeszéltük a házit, a tegnapi kijavított felmérőt, majd kerestünk olyan szavakat, melyeket máshogy ejtünk, mint írunk. Játszottunk is ilyen szavakkal, majd a lapunkon megcsináltuk a 3. oldalán levő feladatokat. 

Köri: Leírtuk a füzetbe a halmazállapotokról tanultakat, majd kísérleteztünk. Megnéztük, milyen a víz 3 halmazállapotban. Jeget fogtunk, néztük, hogyan olvad el,  majd hogyan párolog.

Megbeszéltük, hogy  a víz párolgása, kicsapódása nélkül nem lenne vizünk. Megnéztünk egy 3D-s animációt a víz körforgásáról, majd egy filmet is. Lerajzoltuk a füzetbe is.

 02.12.

Nyelvtan: Témazáró felmérő: Szótő és toldalék

Mat.: Számtáblás feladatok, műveletek gyakorlása,  szorzás és osztás, sárga tk.:22.o. végig, 23.o. 2.,5. feladata. Házi ellenőrzése.

02.09.

Mt.: Sárga könyv 21.o. végig+ játékos feladatok a szorzótálával, műveletekkel.

Olv.: Ok.: 84-85.o.+ mf.: 41.o. végig. Feleltünk a tartalomból.

Nyt.: Kijavítottuk a nyevtan felmérő füzetet, majd lapon dolgoztunk. 

 

02.07.

Mat.: Gyakorlás-számtáblás játékok, bummos játék, szorzás gyak., megbeszéltük a házit.

Nyt.: Megbeszéltük a házit, szóban átismételtük az eddig tanultakat, játszottunk is toldalékos szavakkal.

02.06.

Mat.: 2-es szorzás, bennfoglalás gyak.,szorzós szerencsekerék, műveletek, számtáblás játékok

Olv.: Megnéztünk egy rövid filmet a farsangról, majd olvastunk egy szöveget és megoldottuk a feladatok  egy részét.

Technika: Az olvasás órához szorosan kapcsolódva megnéztünk egy filmet a busójárásról, majd busóálarcokat készítettünk.

Nyelvt.: Projectoros feladatokkal, lapon és a füzetben gyakoroltuk a szótőt és toldalékot. Írtunk egy rövid tollbamondást, gyakoroltuk a betűrendet.

02.02.

Mat.: 2-es szorzótábla gyakorlása szóban, versikével, lapon, számtáblán, műveletfelhővel, golyós számolóval.

Olv.: Megnéztünk a youtube-on egy másik Az időjós c. népmondát. Megbeszéltük ennek a műfajnak a jellemzőit. Játszottunk is, kitaláltunk egy mesét, s megnéztük, az hogyan változik, ha más és más kisgyerek mondja el. Ok.: 82.o. 2-szer+mf.40.o. végig. Elolvastuk az ok.:83. oldalán levő olvasmányt is, megbeszéltük a nehezebb szavak jelentését.

Nyt.: Ellenőriztük a felmérő füzet házi feladatait, játszottunk kérdőszavas kockával, toldalékos szavakat kerestünk egy szófelhőn, játszottunk Lehet ön is milliomos játékot toldalékos szavakkal, szóban átismételtük az eddig tanultakat. 

02.01.

Mat.:Kétjegyű számok képzése,  szorzás, bennfoglalás értelmezése golyós számolóval, dobokóckákkal. Kék tk.: 85.o.4., 84.o. 4. feladata. Sárga tk.: 17.o. 1.,2. feladata. A 2-es szorzó- és bennfoglaló tábla gyak., kirakása golyós számolón. A régi és új házi megbeszélése.

Olv.: Eljátszottuk a kakas meg a pipét, majd elolvastuk és megbeszéltük az Ok.: 80-81.oldalán található olvasmányokat, majd elolvastuk a 82.oldalt is.

01.29.

Olv.: Megbeszéltük a pénteki házit, kijavítottuk, már aki, a hibákat. Beszélgettünk az állatok védelméről, megmagyaráztuk az ismeretlen szavakat. Majd elolvastuk a barnamedvés olvasmányt.

Mat.: Számtáblás feladatokkal kezdtünk: sorozat 2-vel, 3-mal; jelöld a 35<g<56 megoldásait, átismételtük a nagyobb egyenlő, kisebb egyenlő jelentését. Játszottunk számtorpedót. Szóban is mondtunk sorozatokat. Gyakoroltuk az idővel kapcsolatos ismereteinket: most ismét a negyed, fél és háromnegyed volt soron. Koronggal kiraktunk szorzásokat, felírtuk összeadással, bennfoglalással. Megbeszéltük az új házit, ellenőriztük a régit, majd Számkirályt játszottunk levezetésként.

 

01.26.

Mt.: Számtáblás feladatok, szorzás, bennfoglalás koronggal, a füzetben. Tk.:11.o.+ megbeszéltük a házikat.

Olv.: Tatu: Két kiskakas c. mese feldolgozása. Hangos olvasás gyak.

Nyt.: Az eddig tanult toldalékok átismétlése, a házi ell., tollbamondás a füzetben.  

01.24.

Olv.: A kakas és a pipe c. olvasmány feldolgozása.

Mat.: Korongokkal gyakoroltuk a szorzást, majd felmérőt írtunk (szorzás értelmezése).

01.22.

Mat.: A szorzás értelmezése golyós számolóval, pálcikával, Ksz.:51.o. 1. és 2. feladata. A felső része rossz!!!! az 1. feladatnak, azt TILOS elolvasni, mert csak összezavarja őket!

Olv.: Ok.: 77.o. o. 2-szer + megbeszéltük+ mf.: 37.o. 1.,2. feladata kész.

Megbeszéltük, ellenőriztük az összes házit.

01.17.

Köri: Ismételtünk, aztán feleltünk.

Nyelvtan: Megírtuk a felmérőt.

Mat.: lapon gyakoroltunk, hazaküldtem, holnap felmérés. 

01.16.

Mat: Lapon dolgoztam, hazaküldtem!

Olv.: Szövegértés felmérőt írtunk.

Nyt.: Lapon dolgoztunk, náluk van, javítani kell.

01.15.

Minden órán(ma is és pénteken is) lapokon dolgoztunk. Ezeket hazaküldtem, alá kell íratniuk! A pénteki lapokat nem kell aláírni.

01.09.

Olv.: Olvasókönyv 74-75. o.+ beszélgetés az olvasottakról.

Nyt.: Szótő+toldalék  gyakorlása szóban, a táblánál, a füzetben+Tk.: 47.o. végig.

Mat.: Ellenőriztük a házit, meg is beszéltük. Játszottunk - Gondoltam egy számot. Gyakoroltuk a fejszámolást. Ksz.: 47.o. 1.,2. fel.

01.08.

Mat.: Játékok: Bingó-műveletek gyak., Memória-római számok, számtábla-Gondoltam egy számot.. játék. Táblánál-szorzás megismerése, + szorzó, szorzandó, szorzat fogalma. Tk.: 4.o. lenti feladat.

Olv.: Ok.: 73.o. Vár és forrás c. olvasmány feldolgozása.

01.05.

Matek: Gyakorlás, ismétlés, a házi ellenőrzése+az új házi RÉSZLETES megbeszélése.

Olvasás: Ok.: 72.o. + Mf.: 35.o. végig.

Nyelvtan: A toldalékolás bevezetése, játékok a füzetben.

01.03.

Mat.: Római számok, műveletek, nyitott mondat gyak. Lapokon, laminált lapon, pálcikával dolgoztunk.

Köri: Megismerkedtünk a térképpel, majd átismételtük szóban az érzékszervekről tanultakat. Tk.: 46.o. 1.,2., 47.o. 3.,4. feladatát beszéltük meg.

Nyt.: Tollbamondás volt, játszottunk a füzetben, majd megcsináltuk a 46.o. 1. feladatát.

Megbeszéltük a házi feladatokat.

12.15.

Írtunk egy szövegértés és egy szótagolós felmérést.

12.14.

Mat.: fejszámolás -Számlavina és Sarkos játék, Tk.: 43.o. 4. A és B, 44.o. 3. feladata.

Nyelvtan: Szótagolós játék szóban, füzetben szótagolós feladatok. HOLNAP FELMÉRŐ

12.08.

1.óra Mikulás váltó

2-4.óra Fogászat

5.óra Ebédelés, a nap értékelése

12.07.

Mat.: 64.o. végig, 65.o. végig, 66.o.végig, 67.o. 1.,2. feladata.

Nyt.: A tollbamondások javítása a füzetben. Szótagolás gyakorlása.

12.04.

Olv.: Ok.:66-67.o.1-szer+tartalom 2-szer. El is játszottuk. A füzetben írtak 3 kívánságot. Mf.: 33.o. 1. feladatát elkezdtük megoldani.

Mat.: Megírtuk a felmérőt.

11.29.

Mat.: Ellenőriztük a házi feladatot,majd lapon gyakoroltunk, a lapot meg is beszéltük. Aki a lapon az összes feladattal elkészült, az a gyermek a Ksz.:39.oldalán az "A" feladatokat kezdte megoldani.

Nyt.: Tollbamondás az üzenőben, szótagolás szóban és a füzetben, ellenőriztük a házi feladatot is.

KÖri:Megírtuk a felmérőt, majd a Tk.:32-33.oldal.

11.28.

Olv.: Ok.:64-65.o.+ Mf.: 24.o. 2., 3.,5. feladata. Egyszer elolvastuk a 66-67.oldalt is.

Nyelvtan: Kijavítottuk a tollbamondás felmérőket a füzetben, majd tollbamondást írtunk a füzetben.

Mat.: Dolgoztunk lapon, számoltunk fejben+Ksz.: 38.o.4.,5. feladata. A lapot megbeszéltük, javítottuk, a Ksz.-t holnap még folytatjuk, majd együtt javítjuk.

11.25.

Olv.: Ok.: 63.o. + Mf.: 23.o. - A házi feladat ellenőrzése. 23.o. 9., 10.,11. feladatok. +64.-65.o. 1x + 1. feladat.

Mat.: Házi ellenőrzése, golyós számolós feladatok(műveletek tízesátlépéssel), feladatok lapon+megbeszélésük, Számlavina játék csoportban.

11.24.

Olv.: Ok.: 60-63.o.  Összefoglaltuk az  állatmeséket. Mf.: 20.o. 3.,4., 21.o. 1.,2.,3.  22.o. 2.,3.,4.

Nyt.: Tollbamondás felmérés+ csoportmunkák. Szótagolás, szólánc, szógyűjtés megadott szempont szerint.

Mat.: Fejszámolás, ellenőriztük a házit, Ksz.:37.o. 3.,4. feladat+ megbeszéltük, játék műveletekkel.

11.22.

Köri: Ismételtük az égtájakat, megtanultuk, lerajzoltuk a felszíni formákat, a folyó- és állóvizeket. FELMÉRŐ!!! TANULNI!!

Mat.: Gyakoroltunk golyós számolóval, ismételtük a római számokat, időt, mértünk a számegyenessel hosszúságot, ellenőriztük a házit.

Nyt.: Megbeszéltük a házit, 37.o. 6. feladata kész, mondatokat írtunk a füzetbe, ki is javítottuk+ gyakoroltuk a szótagolást.

11.21.

Olv.: Lapon-megbeszéltük a házit, elolvastuk 2-szer az olvasmányt, feleltünk a tartalomból. Két kisgyerek bemutatta a kedvenc könyvét.

Mat.: Ksz.: 34.o. 1. C,D

Nyt.: A témazáró felmérés javítása a füzetben, szótagolás gyak.. 

 

11.17.

Köri: Tájékozódás. A fő égtájak, az iránytű. Készítettünk is iránytűt.

Mat.: Számtábla: nyitott mondat gyak.,

Golyós számoló: tízes átlépés előkészítése.

Óra: Egész órák beállítása. + A füzetben: nyitott mondat gyakorlása.

Nyt.: Szótagolás: Mf.: 36.o. végig + füzetben szavak gyűjtése megadott szempont alapján. ( Egy szótagú, két szótagú.) Szóban szótagolás gyakorlása.

11.16.

Etika: Hernyós lap - beszélgetés az ígéretekről, azok betartásáról.

Mat.: Házi megbeszélése, nyitott mondatok gyakorlása a táblánál, a füzetben, műveletek gyakorlása.

11.15.

Mat.: Ksz.: 31.o. végig, van aki a 32.oldalon is dolgozott. Még nem ellenőriztük, mert közben kérdeztem a verseket a versenyesektől.

Köri-olv.: Az iskola könyvtárában voltunk.

Nyt.: Megbeszéltük a  felmérőfüzet feladatait. Holnap felmérőt írunk.

11.09.

Mat.: Lapon dolgoztunk

Etika: Tatu: 32.o. Igazmondás, becsületesség

Írás: Mf.:31.o. 6., 32.o.végig +Tollbamondás

11.08.

Nyelvtan: Tollbamondás, betűrend és ABC gyak.

Köri: Hosszúságot mérünk (Tk.:26-27.o.)

10.27.

Olv.: Szövegértés felmérés+Ok.:59.o. 2-szer.

Mat.: Ksz.:19.o. végig.+ a házik megbeszélése.

Nyt.: 28.o. végig+ 29.o.4.,6. feladata.

10.24.

Mat.: Házi ellenőrzése, gépes feladat a füzetben, meg is beszéltük, javítottuk, majd a Tk. 41.o. végig+42.o. -ki meddig jutott.

Olv.: Szgy.: 32.o. Elolvastuk+a feladatokat kellett önállóan megoldani, majd javítottuk.

Nyt.: Tollbamondásból írtunk, majd menüt kezdtünk készíteni ebédhez a füzetben.

10.20.

Mat:Tk.:40-41.o. ki meddig jutott, megbeszéltük a feladatokat a gépesig.

Olv.: Szövegértés gyak. 32.o. 4 kérdésre kellett válaszolni a füzetben, majd megbeszéltük a válaszokat, elolvastuk az olvasmányokat.

Nyt.: Tollbamondás felmérőt írtunk.

10. 19.

Mat.: Hf.:ell.+gyakorlás szóban+40.o. végig. Kenguru versenylap első 6 feladatát is megbeszéltük.

Nyelvtan: Tollbamondás a füzetben+javítás, szóbeli ismétlés. Házi ell.+új házi megbeszélése.

10.18.

Mat.: Táblai gyak., számtábla, + Ksz.:13.o.3.,4. feladata+a házi ellenőrzése.

Nyelvtan: Tollbamondás a füzetben, megbeszéltük +szóban és a táblánál gyakoroltuk a hangokról tanultakat. 

Köri: Tk.:18.o.1.,2.,3.,19.o.4.,5.,20.o. 6.,7., 21.o. 1.,2.,3., 22.o. 4.,5. feladata.

10.16.

Mat.: Tk.:34-35.o.

Olv.: Ok.: 24.o. végig+Mf.:14.o. 1.,2.,4. feladata

10.13.

Olv.: Mf.: 15.o. 4. Ok.:23.o. végig.

Mat.: Tk.: 33.o. végig + lap.

A nyelvtan elmaradt.

10.12.

Mat.: Tk.:32.o. végig + számtáblás, számolós, számszomszédos feladatok+ házi ell..

Olv.: Ok.: 22.o. + megbeszélése, alul a kérdések+feladatok kis lapokon.

Nyt.: Házi ell.+jav.+ Mf.:22.o. végig+23.o.3.a

10.11.

Köri: Tk.: 16-17.o.

Nyelvt.: Tollbamondás a füzetben, 20.o. 1.,2.,21.o. 3. feladata.

Mat.: 30.o. 1.,2.,3.,4., 31.o.1.,2.,3.,4.

10.10.

Olv.: Javító felelés hangos olvasásból, és javító felmérés szövegértésből.

Mat.: Tk.: 28. végig+ laminált lap, számtábla, golyós számoló.

Nyelvtan:18.o. 1.,2.,19.o. 3.,4. feladata+ abc+a magánhangzókról tanultak ismétlése.

10.06.

Nyt.: Házi ellenőrzése, javítás. Tk.:16.o. végig. ABC

Olv.: Szövegértés felmérés, felelés hangos olvasásból.

Mat.: A Hf. javítása, megbeszélése. Számtábla, golyós számoló, számkártya + Tk.:27.o. 1.,2. 

10.05.

Minden házi  RÉSZLETES megbeszélése +

Mat.: Számok 100-ig, sorolás tízesével, ötösével, számok helye a számtáblán (számtáblás játék - számtorpedó), a kétjegyű számok tulajdonságai, sorozatok. Tk.: 25.o. 1.,3.,4. feladata.

Köri: Tk.:13.o. 3.,4.,5. feladata,14.o. 1.+ füzet, az erdő szintjei.

Olv.: Szövegértés gyakorló: 10.o. végig.

Írás: Tk.: 14.o.1.,2. feladata, abc gyak., feleltünk a versből is.

 

10.02.

Mat: Felmérő írása, számok 100-ig.

Olv.: A Kék meg a Sárga c. olvasmány feldolgozása. Ok.:18. o. 1-szer meghallgattuk, 2-szer elolvastuk, elmondtuk a tartalmát, majd feladatokat kaptak lapokon.

09.28.

Etika+olvasás: A kis almás történetet javítottuk ki a szövegértés gyakorlóban, közben a csúfolódásról beszélgettünk, miért is rossz dolog az. Majd a Janikovszky lapot kezdtük olvasni, megbeszélni.

Matek: A tegnapi házit beszéltük át nagyon részletesen, gyakoroltuk a számolást 20-as számkörben. Ismét kapnak minden óra elején egy adag gyakorló feladatot, mert nem úgy megy, mint szeretném. Írattam velük 10 fejszámolásból egy kis röppentyűt, amire kaptak egy jegyet, nem nagy jegyet, inkább csak egy kis jelzőt, hogy lássák, van mit gyakorolni. Majd a Tk.-ben a gépes feladatokat oldogattuk.

Nyelvtan: Megírtuk a másik felmérőt, ami most sokkal jobban ment, mint az előző, bár sajnos nem mindenkinek.

09.27.

A fákról, virágokról tanultak ismétlése, fás szár, lágy szár jellemzői,1Tk.10-11.o. végig. Új anyag: Az erdő szintjei 12.o.1. feladata.

Mat.: Megismerkedtünk a golyós számolóval, gyakoroltuk a számok tulajdonságairól tanultakat, megbeszéltük a Tk.:20.oldyelvatan:alán a házit, és a3. feladatot.

Nyelvtan: Megbeszéltük a tegnapi házit,  a felmérőben előforduló hibákat, amiket ki is javítottunk, bár nem mindenki. Elmondtuk az abc-t, külön többször is a magánhangzókat. Megbeszéltük milyen a hosszú, a rövid. Átbeszéltük a 9.9oldalon a 4. feladat szavait.

 

09.26.

Olv.:Órarend feldolgozása Ok.:17.o. Szgy.: 10. vagy 11. oldal.

Nyelvtan: Tollbamondás a füzetben, az abc, a magánhangzókról tanultak ismétlése, Mf. 8.o.1.,2.a. A tegnapi és a mai házi megbeszélése.

Matek: A felmérő hibáinak megbeszélése.

09.25.

Olvasás órán feldolgoztuk A csodálatos radírgumi c. olvasmányt.

Matekon felmérőt írtunk.

09.20.

Mat.: Lapokon dolgoztunk. Szöveges fel.+gépes feladat gyakorlás. Megbeszéltük a tegnapi házit, bejelöltük a mait. Játszottunk kukás játékot.

Nyelvtan: A füzetben dolgoztunk. Tollbamondást írtunk, megbeszéltük, javítottuk. Beszedtem, füzetet cseréltünk.

Köri: A füzetben lerajzoltuk az évszakok jellemzőit, szóban, kártyák segítségével átismételtük az érzékszervekről tanultakat, átismételtük az állatok jellemzőt (madarak, emlősök).

09.19.

Olv.: Felmérőt írtunk, mesét hallgattunk, beszélgettünk róla, ellenőriztük a leckét, megbeszéltük a mai házit.

Mat.: Lapokon dolgoztunk, gyakoroltuk a gépes és szöveges feladatokat. 

Nyelvtan:  A füzetben dolgoztunk+ feleltünk az ábécéből.

09.18.

Mat.: A füzetben és laminált lapon dolgoztunk. Gyakoroltuk a nyitott mondat, sorozat, pótlás, szöveges feladat megoldását.

Olv.: Feldolgoztuk a Cicaiskola olvasmányt (projektorral), elolvastuk az olvasmányt, megbeszéltük a házit.

09.14.

Mat.: A tavalyi felmérő füzetben dolgoztunk, amit hazaküldtem. A nem megoldott feladatokon lehet gyakorolni, a füzetet NEM kell visszaküldeni, de az otthon megoldott feladatokért lehet piros pontot kapni, ha behozza nekem a gyerkőc. A 7. számú felmérőtől gyakoroljanak! HÉTFŐN FELMÉRŐt írunk!

Írás: Másolás a füzetben. 

09.13.

Matek: Lapon dolgoztunk.

Olv.: Szgy: 7.o. végig.

Nyelvtan: füzet+lap.

Köri: 7.o. 3.,4. + ismétlés. 

09.12.

Olv.: Ok.:10.o. 1-szer, megbeszéltük a tartalmát. 12.o. egyszer. O.mf.: 6.o. végig.

Mat.: Füzetben játszottunk kukás játékot, a táblánál is játszottunk, megbeszéltük a házit+ Tk.:8.o. 3-5. feladata van készen.

Nyelvtan: Lapon dolgoztunk, meg is beszéltük. 

09.07.

Matek: Ellenőriztük a matek dobozok tartalmát, majd koronggal gyakoroltuk a műveleteket. Fejszámolás+sorozat: projektorral. Számok tulajdonságai. Számkirály.

Olvasás+írás: Ok.: 6.o. 1-szer+ Mf. feladatai. Hangok, betűk és tulajdonságaik. 

09.06.

Mat.: Hf. ellenőrzése+Tk.:5.o.4-6. feladatok+Tk.:6.o. 1.,2. feladat.

Nyt.: Tollbamondás+szóbeli ismétlés+az új Hf. megbeszélése.

Köri: ismerkedés a Tk. jelrendszerével, megnéztük miről fogunk tanulni ebben az évben, s ismételni kezdtük, hogy mit tanultunk a múlt évben.

 

 

 

 

 

 

 

Í+O: Olvasás munkafüzet.

03.03.

Olv.: Ok.: Az ly-os oldalak végig+Első ok. 4-5.o.

Mat.: Szabályjáték, sorozat, számok tulajdonságai!szöveges feladatok megoldása lapon+a füzetben.

03.02.

Mt.: Tk.: 92.o. végig+füzet.

Olv.: A Tappancs újságban dolgoztunk+ Mf.: 66.o. 1. feladata van készen.

Írás: A füzetben gyakoroltuk a ty betű írását, volt tollbamondás is. Megcsináltuk a Gyb.-t végig.

Köri: Összefoglaltuk az őszről tanultakat, írtunk egy pici felmérést az egészséges ételek - egészséges élet témakörből. 

03.01.

Olv.: Lapon dolgoztunk+Ok.: 118.o. végig.

Írás: A füzetben tollbamondás+ Gyb.:75.o. 3.,4.

Matek: Számkártyák - szabályjáték, sorozat gyak., bingó. Lapon: nyitott mondat+ szabályjáték+ sorozat.

02.28.

O+Írás: Lapokon dolgoztunk.

Mat.: Számkártyák+füzet - szöveges feladatok megoldása.

02.23.

Olv.: Ok.: 116-117.o. végig.

Írás: Füzetben volt tollbamondás. Beszedtem a füzeteket átnézni.

Köri: Mindenki elmondta, hogy mit, miért és hova ragasztott. Már akinek volt ragsztása. Kaptak érte mosolygóst az ellenőrzőbe. Átismételtük az évszakokról tanultakat. A jövő héten kiegészítjük, összefoglalunk, beragasztjuk a fontos tudnivalókat a füzetbe, s írunk egy röpdolgát az ételekből. Az utána következő órán viszont felmérőt írunk az évszakokból.

02.22.

Mat.: Lapon dolgoztunk+tegnapi házi ell.,új házi megbeszélése.

Olv.: Előző lap javítása, megbeszélése, új lap írása. Régi lap náluk van, a 2. feladat első része hibás, így azt nem vettem figyelembe.

Írás: Lapon dolgoztunk.

02.21.

Olv.: Lapon - elolvastuk+ a feladatok is készen vannak.

Írás: Füzetben+ lapon

Matek: Tk.: 72.o. nyitott mondatok+számkártyák 20-ig+ szabályjátékok.

02.20.

Olv.: Lapon: beszedtem, értékelem + másik lap: elolvastuk, megbeszéltük a feladatokat. 

Írás: Ma nem nagyon maradt rá időnk, csak 1 magyar óránk volt, így holnap az írás lesz hangsúlyosabb. A cs betűt tanultuk meg vázolni, kötni.

Mat.: Számkártyák 20-ig (volt, akinek még mindig nem volt számkártyája, így 10 percig számkártyákat készítettem), számolás 10 felett. Lapon dolgoztunk: gépes+ nyitott mondat gyak. Megbeszéltük a pénteki felmérő lapokat. ALÁ KELL ÍRNI!

02.17.

Olv.: lapon gyakoroltunk.

Írás: Írtunk a füzetben. Beszedtem, javítottam, hazaküldtem.

Matek: Írtunk egy könnyű felmérést, gyakoroltuk lapon a nyitott mondatot.

02.16.

Mat: Lapon dolgoztunk(nyitott mondat+gépes fel. gyak.)Náluk van!
 
Olv.: Ok.: 108.o. végig+109.o. 5. feladata.
 
Írás: Gyb.: 70.o. 4.,5.,6.
 
Köri: Érzékszervek felmérés+ egészségtelen, egészséges ételek.

02.15.

Olv.: Lapon-náluk van.

Írás: A tegnapi lap megbeszélése(kiadtam, alá kell írni!!), füzet-tollbamondás+javítása.

Mat.: Lapon+füzetben+táblán nyitott mondat, gépes feladat, sorozat gyakorlása.

02.14.

Olvasás: lapon.

Írás: lapon, beszedtem.

Mat.: Nyitott mondat (egyenlőtlenség) lapon+ gyak. a táblai feladatokkal.

02.13.

Mat.: Ma a számkártyákkal dolgoztunk. Gyakoroltuk a pótlást, kivonást, a nyitott mondatot. Koronggal csoportosítottunk, számoltunk.

Olv.: Elolvastunk, megoldottunk egy lapot (náluk van, már nem kell),megoldottuk az Ok.: 104.o. 1.,2.,3., 105.o. 5.,8. feladatát, elolvastuk a 9.-et.

Írás: Megtanultuk leírni a gy betűt.

02.10.

Matek: Számkártyákkal műveletek+ pótlás gyak.+ lapon dolgoztunk, nyitott mondatokat csináltunk.

Olv.: Tk.: 102-103.o.

Írás: Kb.: 41.o. végig.

02.09.

Olv.: Tk.: 100-101.o. végig.

Írás: Gyb.: 67.o.4.,5.

Mat.: Számkártyák - szabályjáték+egyenlőtlenségek (nyitott mondat)+ lap.

02.03.

Mat.: Lapon egyenlőtlenségek+számkártyákkal gyakoroltunk.

Olv.: Mf.: 54-55.o. végig.

Írás: 64-65.o. végig.

02.02.

Olv.: Ok.: 92-94.o. végig.

Írás: Gyb.: 64.o. fent+4. feladat.

Mat.: Nyitott mondatok gyak. lapon. Nálam van!

02.01.

Mat.: Számkártyákkal gyakoroltuk a nyitott mondatokat, szabályjátékokat. Tk.:70.o.3.+73.o. 4. feladata kész. Minden házit megbeszéltünk.

Olv.: Mf.: 52-53.oldal végig készen van.

Írás: A füzetben tollbamondás (betűk+szavak), másolás.

01.31.

Mat.: Számkártyák-szabályjáték, sok-sok nyitott mondat, hf.ellenőrzése,Tk.: 78.o.2. feladat.

Olv.: Lap+ Tk.:90.o. 12.,13. feladat.

Írás: Tollbamondás a füzetben - szavak+mondat, Gyb.: 62.o. utolsó feladat, 63.o. végig.

01.30.

Olv.: Tk.: 88-89.o. végig.

Írás: Gyb.: fent, a nagy g betűket átírni 3-szor+ Kisbetűs: 38.o. 6 sor. Beszedtem.

Mat.: Számkártyák, koronggal műveletek, Bingó+Tk.: 74.o. 4., 3. feladat, az ügyesebbek megcsinálták az 1. feladatot is.

01.28.

Olvasás: Mf.: A p betűs oldal feladatai.

Írás: Gyb.: 60-61.o. végig.

Matek: Tk.: Sajnos nem volt időm felírni az oldalakat, de a könyvben dolgoztunk. Megbeszéltük a tegnapi házit, és folytattuk a könyvben lévő feladatokat.

01.24.

Olv.:Ok.: 80-81.o. végig.

Írás: Gyb.: 57.o.14., 58.o. fent a nagy j-k 3-szor, majd a 3.,4.,5. feladat.

Mat.: Mf.: 55.o. végig+ lap 2. oszlop végig+ell. + hf. megbeszélése. 

01.23.

Mat.:Számkártyák, bingó, >,<,=,+ gépes feladat gyakorlása lapon.

Olv.: Mf.: 46-47.o. végig.

Írás: Gyb.: 56.o.7.,9.,10.+ házi megbeszélése.

01.19.

Mat.: Gyakoroltuk a nyitott mondatot, sorozatokat a táblánál. Mf.: 54.o.1.,2.,4., 5., 55.o. 1. feladata önálló munka volt, még nem beszéltük meg.

Olv.: Felelés hangos olvasásból - lap.

Írás: Félévi felmérés.

Köri: Érzékszervek: megbeszéltük, elmondtuk - a tapintást, látást tapasztaltuk.  Megcsináltuk a Mf.: idevágó részét, a könyv képeit néztük. A következő órán ízlelünk, fülelünk és szagolunk.

01.18.

Mat.: Lapon dolgoztunk, 1-9. feladatig minden kész.

Olv.: Tk.: 76-78.o. elolvastuk, megoldottuk.

Írás: Füzet: 4 mondatot bemásoltunk a füzetbe, megbeszéltük az utolsó két lap hibáit, tanulságait.

01.17.

Olv.: Tk.: 74-75.o. végig. Hangokra bontás, szótagolás gyak.

Írás: lap végig+a füzetben mondatok másolása az ok.- ből. A rókás mese első 2 mondatát ìrtuk ki+a tábláról kellett írni.

Mat. Lapon dolgoztunk. Összeadás oldal 1. 2. és 5-9. feladata kész, másik oldalon az 1. 2. 5. feladatok.

 

1484718954892-1461933199.jpg

14847214257601151988790.jpg

1484721459966-941688749.jpg

01.16.

Mat.: Számkártyák, fejszámolás, szabályjáték, sorozat gyak. Tk.: 64.o. végig. Hf. ellenőrzése, új házi megbeszélése.

Írás: Füzetben szavak + Gyb.: 52.o.4-5., 53.o.6. feladata + hangokra bontottunk, szótagoltunk, gyakoroltuk a tanult betűket.

Olv.: Elkezdtük olvasni a házit.

01.13.

Mat: Gyakorlás számkártyákkal+lap. A facebookon olvasható.

Olvasás: Végig megcsináltuk a lapot, meg is beszéltük. A 2. képen látható feladatnál, alá kell húzni a kérdésre válaszoló szót.

01.12.

Mat.: Sorozatok, szabályjátékok számkártyával. Csak 15 perces óránk volt.

Olv.+Írás: Olvasás lap 1-szer+ írás lap végig. Nálam van.

20170112_135100.jpg

Köri: Felelés+napirend, a hét és a hét napjai+ hétköznap, hétvége fogalma.

01.11.

Olv.: Új lap egyszer+ jobb olvasók:  mese lapon. Tk.: 72-73.o. végig.

Mat.: Számkártyákkal gyakorlás+malom (Akinek nincs bábuja:HOZZON! 9 + 2 pót bab, gomb, kavics stb.)+ismétlés.

Írás: Lap+Kb.: 33.o. végig+gyb.:52.o. fent átírtuk 5-ször a nagy k betűket, majd a 4. feladattal folytattuk. Megbeszéltük az írás lapot, kiosztottam, ALÁ KELL ÍRATNIUK!

01.10.

Mat.: Ismétlés+ mf.: 50.o. végig, 51.o. 2., 3., 4.

Olv.: Mf.: 44.o. végig+ a tegnapi és mai lap is 1x.

Írás: Gyb.: 51.o. végig + lap végig:

 Diktált betűk+szavak: c, ű, t, ó, é, b, őz, vár, óra ( 2. feladat a lapon) 4.: alma, sün, méz, levél.  5.fel.: A mama mos. A malac visít. ( Az első képen egy nő van a mosógépnél sok ruhával, a másik képen egy malacka van.)

1484045522308-314998988.jpg

01.09.

Mat.: Gyakorlás, ismétlés + füzet. Fejszámolás, számszomszédok, szabály keresése.

Olv.: Tk.: 70-71.o. végig.

Írás: B, b betű megismerése, írása.

01.06.

Mat.: Ma a szabályjátékokat gyakoroltuk a számkártyákkal és a táblánál, ismételtük az eddig tanultakat, megbeszéltük a leckéket+ Mf.: 48.o. 1., 3. feladata készen van.

Olv.: Játszottunk - adott első hangokkal kellett szavakat kitalálni+ a Tappancs újságban található A róka és a holló mesét dolgoztuk fel.

Írás: Gyb.: 50.o. 4.,5.,6. feladatának kellene készen lennie. Beszedtem, ellenőrzöm.

01.05.

Olv.: Tk.: 68-69. o. végig.

Í.: Kb.: 30-31. o. alul a mondatok. Gyb.: 50.o. 4.

Mt.: Mf.: 46.o.4., 47.o.2. + gyakorlás.

KÖRI: ismétlés: évszakok, hónapok, évszakok jellemzői ( időjárás, növények, állatok, nagyobb ünnepek), élőlények jellemzői ( mozognak, lélegeznek, táplálkoznak, növekednek, szaporodnak), ház körüli állatok( mi gondozzuk, de nem jön be a lakásba), házi kedvencek (lakásban is), vadon élő állatok, gyümölcsök, zöldségek( paradicsom, paprika, bár biológiailag gyümölcs, zöldségnek mondjuk). FELELNEK!

01.04.

Olv.: Lap 1-szer, betűmatrica, mf.:42.o. végig.

Mat.: Számkártyák, bingó, < ,>,= gyak. Füzet: a 10 bontása, lottó, ismétlés :  számszomszédok, páros, páratlan.

Írás: füzet: tollbamondás: betűk, szavak. Gyb.:48.o. 4., 5.,6.,

12.14.

Olv.: Mf.: ö(38-39.o.) betűs oldalak végig + Tk.:62-63.o. végig.

Írás: Az "n" betű vázolása, írása, kötése+Gyb.:47.o. 4.,5.,6.,

Matek: Szokásos bevezető+lapon dolgoztunk, amit beszedtem ellenőrizni. 

12.13.

Olv.: Az új lapot olvastuk egyénileg. Így 3 órába telt, míg mindenki olvasott. A két magyar órán, aki nem olvasott velem, az önállóan dolgozott a Kisbetűsben: 28.o. oldal kész a piros házikóig, Gyb.:  46.o. végig kész.

A hangos olvasást délután fejeztük be.

Mat.: A szokásos bevezető után Tk.:55.o. 4. feladata,57.o. 1., 2., 3., 5. feladat készen van.

12.12.

Mat.: Számkártyák, bingó. Tk.: 55.o. 1.,3.

Mf.: 40.o.5. , 41.o. 1.,2.

Olv.: Tk.: 60-61.o végig + szótagolás, hangokra bontás.

11.30.

Olv.+írás: lapon dolgoztunk(beszedtem)+Olv.mf.:34.o.

Mat.: Ellenőriztük, megbeszéltük a házit + lapon dolgoztunk(beszedtem).

11.29.

Mat.: Mf.: 30.o. végig + Hf. ell+ új házi megbeszélése. Számbarchoba, bingó, <,> gyak. Táblánál többtagú összeadás gyak.

Olv.: Az én ábécém ok.: ü,Ü, ű,Ű betűs 2 oldala végig+szótagolás és hangokra bontás gyak.

Írás: Füzet - tollbamondás, másolás a tábláról, Gyb.: 42.o. 4-7. feladata.

11.28.

Mat.: Ma gyakoroltunk a számkártyákkal, koronggal, játszottunk Bingót, használtuk a játékpénzeket, dobókockát. 

Olv.+írás: Abc mf.: 32-33. oldal végig + Gyöngybetűk: 40-41.o. végig.

11.22.

Olv.: A tanult betűk gyakorlása, nyomtatott és írott betűk, magánhangzó, mássalhangzó gyak., új lap egyszer elolvasva.

Írás: Betűkirakó, betűk, szavak írása a füzetben, Gyb.: 40.o. végig.

Matek: Az órát gyakornok tartotta, ismételtünk, lapon dolgoztunk, számkártyákkal, koronggal.

11.18.

Matek: A kivonásról tanultak összefoglalása, gyakorlása lapon, koronggal.

Olv.+írás: Elovastuk 2-szer az utolsó 3 lapot, mindenki olvasott valamennyit, sokukat megdicsértem. Írás órán a füzetben dolgoztunk. Diktáltam nekik egy sor betűt (minden tanult betűt), majd 2 betűs szavakat: te, út, mi, ló.., ha jól emlékszem.

 

11.16.

Matek: A szokásos bevezető feladatok után (számbarchoba, ,<,>,= gyakorlása, kivonás kirakása koronggal, Bingó)lapon dolgoztunk.

Olvasás: Ok.:46.o. végig, 47.o. 5-8. feladatok.

Írás: Gyb.:39.o. fent + 2.,3.,4. feladatok.

11.15.

Mat.: Mf.: 29.o.,Tk.:36.o. 4.,5. + füzet+a táblánál képekkel gyakoroltuk a kivonás értelmezését.

Olv.: Használtuk a betűkirakót, az olvasókönyv 44-45.oldalát megcsináltuk végig, majd a Mf.: 30.oldalát végig.

Írás: Gyb.: 38.o. végig.

11.11.

Mat: A szokásos gyakorló rész után írtunk egy lapot, amit beszedtem. Hétfőn hazaküldöm!

Olv.: A Mf.: az "l" betűs oldalakat oldottuk meg végig, majd meg is beszéltük azokat. 

Írás: A füzetben dolgoztunk. Diktálás alapján betűket, szótagokat kellett írni.

11.10.

Köri: Átismételtük az élőlényekről tanultakat, beszélgettünk a fákról, bokrokról, az azokon élő állatokról. Arról is, hogy mit adnak nekünk a fák, mit köszönhetünk nekik. Nagyon ügyesek voltak!

Mat.: Ma csak 20 perces matek óra volt,  lapon dolgoztunk: megcsináltuk, megbeszéltük a lap másik oldalát is. Beszedtem, kijavítottam, itt is nagyon ügyesek voltak!

Olvasás: Bevezetőként hangokra bontottunk, szótagoltunk. A Tk.: 43.oldalán többször elolvastuk a 6.,7. feladatot+ a kis lapokon is olvastunk.

Erkölcstan: A barátságról, szeretetről, veszekedésről beszélgettünk, néztünk filmet, rajzoltunk. Fantasztikusakat tudnak mondani, a legjobban talán ez tetszett: Azért játszom vele, mert fontos nekem. ( Miért játszol valakivel akkor is, ha éppen nincs hozzá kedved? -volt a kérdés.)  

11.09.

Mat.: A szokásos + lapon dolgoztunk.

Olv.: Betűkirakó + szótagolás, hangokra bontás gyak.+ABC munkafüzet28.o. fent a karikázás+ 1.,2., feladat. Olvastuk az új lapot is a füzetben.

Átismételtük a számjegyek helyes írását, Számkirályt játszottunk.

Írás: Az eddig tanult betűk gyakorlása. Írtunk a füzetben diktálás alapján. Gyb.: 36.o. 4.,5.,6. feladata kész.37.o. 5.,6.,feladata kész.

11.08.

Mat.: Megbeszéltük a régi és új házikat.  mf.: 27.o. 5. feladata kész. Dolgoztunk számkártyákkal, koronggal, a <,>,= jellel. Átismételtük a páros, páratlan számokról tanultakat, játékosan alkalmaztuk is.

Olvasás: Átismételtük az eddig tanult betűket, majd megoldottuk a Tk.: 42.o. összes feladatát, a 43.o. 5.,6. feladatát, használtuk a betűkirakót. Szótagoltunk, bontottunk hangokra is.

Írás: Gyakoroltuk az eddig tanult betűk írását, kötését, megismerkedtünk az írott kicsi l betűvel, annak kötésével.

11.07.

Mat.: Átismételtük az eddig tanultakat. <,>,= jelek alkalmazása, több, mint..., keveseb,mint ...., sorminta folytatása pálcikával, majd átnéztük a legutolsó házit, a megoldott feladatokat kijavítottuk, megbeszéltük, átismételtük :Mf. 25-26.oldalán.

Írás: Átismételtük az eddig tanult betűk írását, mondókával végigvettük a tanult betűelemeket, majd lapon dolgoztunk. Beszedtem!

Olv.: Átismételtük a tanult nyomtatott betűket, hogy mi a magánhangzó, mássalhangzó, majd elolvastuk az új lapot.

10.27.

Matek: Gyakoroltuk az eddig tanultakat. Szákártyákkal, koronggal. Bingóztunk is. Megkapták a matek lapot, megbeszéltük. Dolgoztunk a füzetben, gyakoroltuk a számok írását.

Olv.: A füzetbe beragsztott lapokat olvastuk el, 2-szer is. Átismételtük az eddig tanult betűket.  Ma csak 20 perces óránk volt, mivel mentünk ebédelni.

Köri: Élő élettelen? Mindent megcsináltunk a könyvben, a munkafüzetben is, kivéve az utolsó feladatot. Néztünk képeket a projektorral, videókat is állatokról, növényekről.

Erkölcstan: A mai téma a lustaság volt.

10.26.

Mat.: Számoltunk számkártyával, koronggal, végeztünk műveleteket. Táblánál is gyakoroltuk az eddig tanultakat, majd lapon dolgoztunk, amit beszedtem. Holnap hazaküldöm.

Olv.: 2-szer elolvastuk a házi lapot, majd az új lapot. Gyakoroltuk a magánhangzókat, mássalhangzót. megismerkedtünk az új betűvel, gyűjtöttünk e hanggal kezdődő szavakat. Megnéztük, hogyan áll a szánk a hang kimondásakor. Megcsináltuk a 40. oldalt végig, a 41.oldalon az 5., 6. feladat kész. Írtunk az öntapadós betűkirakóval.

Írás: Gyakoroltuk, átismételtük a tanult betűket, kötésüket. Diktálás után írtuk  a homokba a betűket, szótagokat. Kisbetűsben megcsináltuk a 18.o. első 6 sorát. Megtanultuk az e betű írását. Gyb.: 36.oldalán átírtuk az e betűket, többször is, majd megírtuk a 4. feladat első 2 sorát. Van aki ezt nem tudta befejezni. Megbeszéltük a házit.

10.25.

Olv.: Tk.: Végig elolvastuk a házi feladatot, majd megcsináltuk a Mf.:25.o. 1., 4.,5. feladatát. Próbáltunk dolgozni a betűmatricákkal, csak 10 perc elment azzal, hogy megoldjam a felszerelés hiányából származó problémákat.

Mat.: Tk.: Megbeszéltük, javítottuk a házit, majd a megcsináltuk a Tk.: 31.o. 5. feladatát. Gyakoroltunk számkártyákkal, bingóztunk műveletekkel.

Írás: Átismételtük az eddig tanult betűket, gyakoroltuk a levegőben, a tábla segítségével az írásukat. 2-3 kisgyerek írja még mindig rosszul  az a és m betűt, illetve összekötését. Ha gyakorolnak a gyerekkel, kérem, hogy NE rosszul írja a gyerek a betűket, mert akkor azt gyakorolja be! Olyan betűt NE írjanak, amit nem tanultunk még! Írás közben figyelni kell a helyes ceruzafogásra, a betűk jó irányú írására. Ha rosszul gyakorolja, akkor azzal inkább árt, mint használ.

Írtunk a füzetben, megbeszéltük a hibákat, javítottuk. 

10.24.

Olv.: Verseket mondtuk, majd  a táblánál átismételtük a tanult betűket, majd szótagokat.

Ok.: 38.o. végig, 39.o. 6.,7. feladatát olvastuk el.

Írás: Gyb.: 35.o. Átírtuk a felső o és ó betűket, előbb a táblai képpel, majd a  levegőben gyakoroltuk. 35.o. 1. feladatából írtunk pár o betűt és a 4.-ből megcsináltuk az első sort.

Matek: Fénymásolt könyv: 19.,20.,21., oldala+ kukucskálós játék(bontás gyak), varázsháromszög (bontás gyak.), számkártyákkal számoltunk, <,>,= gyak.. 

10.21.

Mat.: Gyakoroltuk az eddig tanultakat számkártyával, koronggal, <,> jellel. Gyakoroltunk a táblánál, majd írtunk a füzetben. HAZAKÜLDTEM! Aláíratva KÉREM VISSZA!

Olv.: Lap mindkét oldalát megcsináltuk + a táblánál is dolgoztunk.

Írás: A tanult betűk és kötésük átismétlése, gyakorlása, majd Kisbetűs: 16.o. több sor (változó, ki meddig jutott), 17.o. első 4 sora kész.

10.20.

Mat.: Kisebb, nagyobb, egyenlő gyakorlása., számolós játék dobókockával, Bingó műveletekkel fejben, bontás gyakorlása a füzetben, Mf.:  24.o.2.,3. feladata. A 3. nincs mindenkinek kész, van aki a 4.-et is elkezdte.

Olv.: A táblára felírt betűk, szótagok olvasása, a könyvben is elolvastuk a házit, de azt már kívülről fújják. (15 perc olvasás, 15 perc írás, aztán mentünk ebédelni.  Mindig más órát rakok 5.-re, mivel a fele órában ebédelünk.)

Írás: A táblára felírt betűk közül az írottak kiválasztása, az eddig tanult betűk, betűkapcsolások levegőbe írása, a füzetbe le kellett írni a diktált betűket. A füzetet hazaküldtem, kérem, írják alá!!!

Köri: Élő-élettelen? A kapott képecskék elhelyezése a táblán a megfelelő csoportba(állat, növény, élettelen dolog). Melyik él? Honnan tudjuk? Soroljunk még fel élőlényeket! Tk.: 16-17.o. végig, Mf.: 16.o. 1.,2., az utóbbit nem fejeztük még be.

10.18.

Olv.: Az eddig tanult betűk ismétlése. Ok.: 34.o. 4. többször is. Az m betű. Ok.: 36-37.o. végig.

Írás: ií, ia kötés + m betű. Gyb.: 33.o.5.,6.,7. - ií vagy ia sort kellett ide írni. 34.o. fent+1.,2.,3. feladata van készen.

Mat.: Koronggal, számkártyával gyakoroltuk az eddig tanultakat, táblánál gyakoroltuk a bontást, majd  lapon dolgoztunk. Megcsináltuk a nehezebb oldalát, megbeszéltük a házit, megcsináltunk minden feladatból párat.

HIÁNYZÓK: A lap megtalálható a facebookon kirakott linken!

10.17.

Mat.: A szokásos feladatok mellett, főleg a bontást gyakoroltuk. Koronggal, füzetben, a táblánál,a Tk.-ben.

Olv.: Lapon dolgoztunk, berakták az üzenőbe. 

Írás: Kisbetűs: 15.o. aa betűs sorokat csináltuk meg+ Gyb.: 33.o. fent+2. feladata.

10.14.

Mat.: Az óra eleje a szokásos volt, de koronggal gyakoroltuk a bontást, a táblánál a bontás műveleti leírását is. A maradék időben a Tk.: 31.oldalán dolgoztunk.

Olv.: Befejeztük az Tk.: 33.oldalát, a Mf.:22. oldalát, gyakoroltuk a szótagolást, hangokra bontást, majd megismerkedtünk az i, I és í,Í betűkkel. Megoldottuk a Tk.: 34.oldalán levő feladatokat.

Írás: Mivel ma is egy órában volt olvasás és írás, csak az a betűt ismételtük át, gyakoroltuk, majd megcsináltunk a Kisbetűs 15. oldalán még két sort.

10.13.

Olv.: Tk.: 32-33.o. 7. Meghallgattuk a verset, majd elmondtuk, eljátszottuk. Beszélgettünk a képről a 32. oldalon, majd a hangot tartalmazó szavakat gyűjtöttünk. Megnéztük, milyen is az a és A betű, majd a táblára rakott képeket szótagoltuk és bontottuk hangokra. A könyv hátuljában levő lapocskákat és korongokat használtuk, megkerestük az a hangok helyét. Megcsináltuk a Tk.: 1.,2.,3.,4. feladatát, bekarikáztuk a versben is az a és A betűket. Megbeszéltük a házit, meghallgattunk egy mesét.

Írás: Megtanultuk leírni az írott a betűt.

Mat.: Gyakoroltuk az eddigieket+ elkezdtük bontani a számokat. Tk.:30.o. kész, ellenőriztük a házit. Megismerkedtünk a páros és páratlan szám fogalmával.

Köri: Felsoroltuk a hónapokat, nagyon sokszor, aki egyedül el tudta mondani, az kapott az üzenőben egy matricát. Beszélgettünk az őszről, a terményekről, arról, mi történik ilyenkor a növényekkel, állatokkal.Tk.: 15.o. készen van,mf.:13.o. :kiszíneztük októbert.

10.11.

Ma a zenés előadás miatt kicsit más óráink voltak. Minden óra rövidebb volt 10-15 perccel.

Olv.: a hangokra bontást gyakoroltuk a munkafüzetben, szóban.

Írás: A kör vázolása, írása. Gyöngybetűk: 27.o. végig, 28.o. 6. feladata.

Mt.: Bingó, számkitatáló, >,< jel. Az eddig tanult számok gyak., az 5 szám írása.

10.10. 

Olv.: Mf.: 13.o. 2 sor+ a Hf. ell.+bontás gyak.

Írás: Gyöngybetűk: 23.o. végig, 24.o.5. feladata+ a házi megbeszélése+mesehallgatás.

Mat.: Bingó, koronggal művelet kirakása, >,<,= gyakorlása. Tk.: 25., 26.o. végig+ a házi ellenőrzése.

10.07.

Olv.+írás: 20.o. 1.,2., mesét is hallgattunk. Kisbetűs: 8.o. ki meddig jutott. 

Matek: Bingó ( összeadással), dobókockás játék( összeadás, kivonás gyakorlása, logikai készség fejlesztése), szám és jelkártyákkal  is gyakoroltunk.  Dominókártyákkal  is számoltunk.

10.06.

Mat.: Számok írása,  műveletek gyak., >,<,=, +Tk.: 24.o.5. + játék a logikai készlettel, a házik megbeszélése.

Olv.+írás: fecskevonal gyakorlása, hangokra bontás gyak., lecke megbeszélése.

Köri: Évszakok+hónapok. A hónapokat gyakorolni kell!!!

10.05.

Olv.: Munkafüzet:17.o. 1. megbeszéltük a házit, befejeztük az 1. feladatot. 18.o. végig + megbeszéltük a 19.o.-t is, ami a mai házi. Mondtunk 2 verset, eljátszottuk az írás órán hallgatott mesét. Játszottunk Ki vagyok én? játékot is, gyakoroltuk a szótagolást, hangokra bontást.

Írás: Tányérba szórt homokba írtuk az új betűelemet, majd írólapon vázoltuk nagy alakban(fecskevonal). Gyöngybetűk:  21.o. 1., 4. feladatát készítettük el, majd mesét hallgattunk.

Matek: Játszottunk 2 dobókockás játékot is, közben gyakoroltuk a több, kevesebb, egyenlő fogalmát, az összeadást és a kivonást, ráadásul némileg a gondolkodásukat is megmozgattuk. Ki kellett találni kérdések segítségével a gondolt számot (számkártyás feladat). Gyakoroltuk a >,<,= jelek használatát koronggal, számkártyával és jelkártyával. Megbeszéltük a házi feladatokat, majd lapon gyakoroltuk a 2 számot, mert még nem ment elég jól.

10.04.

Matek: Az eddig tanult számok írása homokkal. A 3 fogalma, vázolása, írása. Mf.: 18.o. Koronggal művelet kirakása, bingó, kisebb, nagyobb gyakorlása. Hf. megbeszélése.

Írás: Mondóka, Gyöngybetűk: 20.o.7. , 8., 9., füzet: 4 sor kapu- és csészevonal.

Olvasás: Mf.: 15.,16.oldal, vers, mesehallgatás, hangok felismerése a szavakban, szótagolás gyakorlása, mássalhangzók hangoztatása. Ki vagyok én? játék.

10.03.

Ma mind a két órán lapon dolgoztunk, amiket beszedtem. Illetve gyakoroltuk a hangok felismerését a szavakban, írásból a kapu- és csészevonalat, matekból az eddig tanultakat.

09.30.

Mat.: Ma nem dolgoztunk tankönyvben. Gyakoroltuk az eddig tanultakat, korongoztunk, szám- és jelkártyáztunk, bingóztunk. Új anyagként értelmeztük a kivonás fogalmát, kiraktuk koronggal, rajzoltam a táblára. Óra végén gondolkodtatóbb feladatot kaptak: dobókockával és számkártyával játszottunk.

Olv.+írás: Gyöngybetűk: 19.oldalát fejeztük be. ABC tk.: A  hangokra bontást gyakoroltuk a már elszótagolt szavaknál. Az oldalszámra nem emlékszem, de 2 oldalon is dolgoztunk. Egyre ügyesebbek :)

09.29.

Mat.: A szokásos gyakorlások, házi ellenőrzés után, egy lapon gyakoroltuk az 1 szám írását. Megbeszéltük az új házit.

Olvasás: Gyakoroltuk a szótagolást, hangokra bontást. Tk.: 21.o. 1. feladatát már régebben elszótagoltuk, most szótagonként hangokra bontottuk. Egyre ügyesebben megy :)

Köri: Az őszről beszélgettünk.

09.28.

Olvasás: Lapon dolgoztunk, majd gyakoroltuk a hangokra bontást. Hallgattunk egy mesét, majd ezt el is játszottuk, dramatizáltuk. Nagyon ügyesek voltak. Képekről kellett állításokat, kérdéseket feltenni. Ellenőriztük, megbeszéltük a régi és új házit.

Írás: Megismerkedtünk a kapuvonallal, dolgoztunk egy külön lapon, amit beszedtem, majd a Kisbetűs 6.oldalán haladtunk előre, 4-5 sor kivételével megcsináltuk az oldal feladatait, ki milyen tempóban dolgozott.

Matek: Új játékot játszottunk a logikai készlettel, majd kitalálóst is.  Dolgoztunk lapon, amit beszedtem, megnéztük a régi leckét, megbeszéltük az újat.

09.27.

Olv.: Hangokra bontást gyakoroltuk, a szótagolást. Tk.: 19.oldalán. Szóban szavakat gyűjtöttünk megadott hangokra, mesét hallgattak. Megbeszéltük, javítottuk a házit, megbeszéltük az újat.

Írás: Gyakoroltuk az eddig tanult betűelemeket. Majd a Gyöngybetűkben megcsináltuk az összes csészevonalas feladatot. Beszedtem ellenőrzésre.

Mat: A szokásos Bingó, számbarkochba, korong és <,> jeles gyakorlás után, a munkafüzetben dolgoztunk. Megismerkedtünk a gépes feladattal. Mf.: 14.o. lap alja, azt hiszem az 5. feladat, s megcsináltuk a 4. feladatot is. Megbeszéltük a régi és új házit is.

09.26.

Matek: Koronggal, szám- és  jelkártyával gyakoroltuk az eddigieket, dobókockával játszottunk, hogy ki dobott többet, bingóztunk. Új könyv 11.o. végig kész,  Mf.: 14.o. 4. feladatát kezdtük el csinálni, van aki ügyesen be is fejezte.

Olv.+írás:  Ma is egy órában volt a kettő. Hallgattunk mesét, mondtunk móndókát, gyakoroltuk az eddig tanult betűelemek írását, majd megismerkedtünk a csészevonallal. Írtuk a levegőben és írólapon(sokszor), majd a Gyb.-ben. Gyakoroltuk a szótagolást és  hangokra bontást. Utóbbi volt a hangsúlyos, ez még nagyon nehéz, de haladunk. :)

Ének: Értekezlet és az ebédelés miatt elmaradt, de pótoljuk holnap: Minden óra elején dalolni, tapsolni fogunk.

09.23.

Mt.: Számbarkochba: számkártyák küzül kitalálni, hogy melyikre gondolt valaki. <,>,= jel használata. 

Olv+írás: Levegőben gyakoroltuk a tanult betűelemeket, megbeszéltük a leckét, gyakoroltuk a hangokra bontást, s ebben az órában volt a megemlékezés is.

09.22.

Mat.: Koronggal, szám- és jelkártyákkal dolgoztunk, majd megoldottunk egy  lapot.

Olv+ Írás: mondóka, levegőben gyakoroltuk a betűelemeket. Olv.: Gyakoroltuk a hangokra bontást, szótagolást: koronggal, lapokkal.

Köri: Közlekedési táblák, szabályok.

 

09.21.

Mat.: Koronggal számoltunk, számkártyákkal számoltunk, gyakoroltuk a <,>,= jelek alkalmazását. Számbarkochba: Nehezítettünk, mivel már elkezdtük használni a "nem kisebb", "nem nagyobb" kifejezéseket is, amelyek már összetetteb gondolkodást igényelnek. Bingót is játszottunk, most már  a szóbeli összeadás eredményét kellett megtalálni.

A fénymásolt könyvben is dolgoztunk: Megcsináltuk a 6.,7.,8. oldalt. 

Olv.: Szintén komolyan elkezdtünk egy új anyagot: hangokra bontjuk a szavakat. Az összeolvasás előtt ez a legnehezebb rész. Pl.: alma : a-l-m-a. Szótagonkánt keressük a hangokat:

tehát a-l / m-a. ABC mf.: 14.o. végig,  Tk.: 19.o. 1., megbeszéltük a házikat is.

Írás: Ezen az órán is új dologba kezdtünk: elővettük az írás füzetet, és elkezdtünk benne dolgozni, betűelemeket írni. Átismételtük az eddig tanultakat is. Sok időbe került megtalálni a füzeteket,  volt akinek nincs se olvasás, se írás füzete! Kérem, hogy kérdezzék meg a gyereket, hogy volt-e írás füzete!

09.20.

Mt.: A mai órán koronggal, számkártyával és pálcikával is dolgoztunk. Gyakoroltuk <,>,= jelek jelentését, használatát. Irányok gyak.Tk.:11.o.2.

Olv.: ABC-m tk.: 15.o.2., 16.o. végig, 17.o. 1. + vers + megbeszéltük a régi házit és az újat is.

Írás: Lapon dolgoztunk, egy A4-es lap mindkét oldalán. A tanult betűelemeket gyakoroltuk + Gyb.: 15.o.5. feladata teljesen, a 14.o. 6. feladata részben kész. Mondókát is mondtunk. 

09.19.

Olv. + írás óra: Olv.:Gyakoroltuk a szótagolást, és megimerkedtünk a a tankönyvi jelölésével is. ABC-m mf.:11.o. 1., 2. feladatát oldottuk meg.

Írás: A horogvonalat vázoltuk (sokszor) írólapon, majd megbeszéltük a régi és az új házit is.

Mat.: Átismételtük az eddig tanultakat, még egyszer megbeszéltük mikor is használunk = -t és mikor. Elővettük a <,> jelkártyát, megtanultuk, mit is jelentenek, gyakoroltuk a használatukat, sokszor leírtuk írólapra. Játszottunk a logikai lapokkal, majd koronggal gyakoroltuk az összeadást. Tk.: 1.,2.,3. feladata kész. Megbeszéltük az új házit.

09.16.

Olv.: ÁBC-m Tk.: 14.o. végig+ szótagolás, hangoztatás gyak. A labda c. vers + Hf. ellenőrzése, megbeszélése.

Írás: Levegőben a tanult betűelemek gyak. mondókával, Hf. ellenőrzése, mozgásos fejlesztő gyakorlatok. Gyöngybetűk: 12.o.5.

Matek: Koronggal gyakoroltunk, majd elővettük a színes pálcikát. Adott témát kellett kirakniuk pálcikával(ház, virág), megszámolták, hány pálcikát használtak fel az "építkezéshez". Megnéztük, hogy mit is jelent az = jel, majd begyakoroltuk a leírását, majd a Mf.: 8.o. 1. feladatát csináltuk meg, ki meddig jutott. Beszedtem.

09.15.

Mat.: Koronggal számoltunk, kitalálóst játszottunk a számkártyákkal, közben gyakoroltuk a nagyobb, nem nagyobb, kisebb, nem kisebb, több, kevesebb kifejezéseket. Gyakoroltuk az irányokat. Tk.: 12.o.3.

Olv.: Adott hangot kerestünk szavakban, lapon dolgoztunk (első hangja a szónak), szótagoltunk. Tk.: 13.o. 14.o. készen, megbeszéltük.

Köri: Beszélgettünk az iskoláról, az óvodáról, megcsináltuk a mf. 3.,4.,5.,6. oldalát, felhasználva, ismételve a múlt órán tanultakat.

09.14.

Mat.: Koronggal művelet kirakása, számkárty

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 284
Tegnapi: 130
Heti: 1 015
Havi: 3 685
Össz.: 233 180

Látogatottság növelés
Oldal: Órai munka 02.22. Olvassátok el!
A 2.b osztály honlapja - © 2008 - 2018 - eotvos-jozsef-elso-b.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: írás munkafüzet 2 osztály 11oldal megoldas - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »