A 2.b osztály honlapja

Programok, feladatok, fontos tudnivalók

09.20.

Mat.: Lapokon dolgoztunk. Szöveges fel.+gépes feladat gyakorlás. Megbeszéltük a tegnapi házit, bejelöltük a mait. Játszottunk kukás játékot.

Nyelvtan: A füzetben dolgoztunk. Tollbamondást írtunk, megbeszéltük, javítottuk. Beszedtem, füzetet cseréltünk.

Köri: A füzetben lerajzoltuk az évszakok jellemzőit, szóban, kártyák segítségével átismételtük az érzékszervekről tanultakat, átismételtük az állatok jellemzőt (madarak, emlősök).

09.19.

Olv.: Felmérőt írtunk, mesét hallgattunk, beszélgettünk róla, ellenőriztük a leckét, megbeszéltük a mai házit.

Mat.: Lapokon dolgoztunk, gyakoroltuk a gépes és szöveges feladatokat. 

Nyelvtan:  A füzetben dolgoztunk+ feleltünk az ábécéből.

09.18.

Mat.: A füzetben és laminált lapon dolgoztunk. Gyakoroltuk a nyitott mondat, sorozat, pótlás, szöveges feladat megoldását.

Olv.: Feldolgoztuk a Cicaiskola olvasmányt (projektorral), elolvastuk az olvasmányt, megbeszéltük a házit.

09.14.

Mat.: A tavalyi felmérő füzetben dolgoztunk, amit hazaküldtem. A nem megoldott feladatokon lehet gyakorolni, a füzetet NEM kell visszaküldeni, de az otthon megoldott feladatokért lehet piros pontot kapni, ha behozza nekem a gyerkőc. A 7. számú felmérőtől gyakoroljanak! HÉTFŐN FELMÉRŐt írunk!

Írás: Másolás a füzetben. 

09.13.

Matek: Lapon dolgoztunk.

Olv.: Szgy: 7.o. végig.

Nyelvtan: füzet+lap.

Köri: 7.o. 3.,4. + ismétlés. 

09.12.

Olv.: Ok.:10.o. 1-szer, megbeszéltük a tartalmát. 12.o. egyszer. O.mf.: 6.o. végig.

Mat.: Füzetben játszottunk kukás játékot, a táblánál is játszottunk, megbeszéltük a házit+ Tk.:8.o. 3-5. feladata van készen.

Nyelvtan: Lapon dolgoztunk, meg is beszéltük. 

09.07.

Matek: Ellenőriztük a matek dobozok tartalmát, majd koronggal gyakoroltuk a műveleteket. Fejszámolás+sorozat: projektorral. Számok tulajdonságai. Számkirály.

Olvasás+írás: Ok.: 6.o. 1-szer+ Mf. feladatai. Hangok, betűk és tulajdonságaik. 

09.06.

Mat.: Hf. ellenőrzése+Tk.:5.o.4-6. feladatok+Tk.:6.o. 1.,2. feladat.

Nyt.: Tollbamondás+szóbeli ismétlés+az új Hf. megbeszélése.

Köri: ismerkedés a Tk. jelrendszerével, megnéztük miről fogunk tanulni ebben az évben, s ismételni kezdtük, hogy mit tanultunk a múlt évben.

 

 

 

 

 

 

 

Í+O: Olvasás munkafüzet.

03.03.

Olv.: Ok.: Az ly-os oldalak végig+Első ok. 4-5.o.

Mat.: Szabályjáték, sorozat, számok tulajdonságai!szöveges feladatok megoldása lapon+a füzetben.

03.02.

Mt.: Tk.: 92.o. végig+füzet.

Olv.: A Tappancs újságban dolgoztunk+ Mf.: 66.o. 1. feladata van készen.

Írás: A füzetben gyakoroltuk a ty betű írását, volt tollbamondás is. Megcsináltuk a Gyb.-t végig.

Köri: Összefoglaltuk az őszről tanultakat, írtunk egy pici felmérést az egészséges ételek - egészséges élet témakörből. 

03.01.

Olv.: Lapon dolgoztunk+Ok.: 118.o. végig.

Írás: A füzetben tollbamondás+ Gyb.:75.o. 3.,4.

Matek: Számkártyák - szabályjáték, sorozat gyak., bingó. Lapon: nyitott mondat+ szabályjáték+ sorozat.

02.28.

O+Írás: Lapokon dolgoztunk.

Mat.: Számkártyák+füzet - szöveges feladatok megoldása.

02.23.

Olv.: Ok.: 116-117.o. végig.

Írás: Füzetben volt tollbamondás. Beszedtem a füzeteket átnézni.

Köri: Mindenki elmondta, hogy mit, miért és hova ragasztott. Már akinek volt ragsztása. Kaptak érte mosolygóst az ellenőrzőbe. Átismételtük az évszakokról tanultakat. A jövő héten kiegészítjük, összefoglalunk, beragasztjuk a fontos tudnivalókat a füzetbe, s írunk egy röpdolgát az ételekből. Az utána következő órán viszont felmérőt írunk az évszakokból.

02.22.

Mat.: Lapon dolgoztunk+tegnapi házi ell.,új házi megbeszélése.

Olv.: Előző lap javítása, megbeszélése, új lap írása. Régi lap náluk van, a 2. feladat első része hibás, így azt nem vettem figyelembe.

Írás: Lapon dolgoztunk.

02.21.

Olv.: Lapon - elolvastuk+ a feladatok is készen vannak.

Írás: Füzetben+ lapon

Matek: Tk.: 72.o. nyitott mondatok+számkártyák 20-ig+ szabályjátékok.

02.20.

Olv.: Lapon: beszedtem, értékelem + másik lap: elolvastuk, megbeszéltük a feladatokat. 

Írás: Ma nem nagyon maradt rá időnk, csak 1 magyar óránk volt, így holnap az írás lesz hangsúlyosabb. A cs betűt tanultuk meg vázolni, kötni.

Mat.: Számkártyák 20-ig (volt, akinek még mindig nem volt számkártyája, így 10 percig számkártyákat készítettem), számolás 10 felett. Lapon dolgoztunk: gépes+ nyitott mondat gyak. Megbeszéltük a pénteki felmérő lapokat. ALÁ KELL ÍRNI!

02.17.

Olv.: lapon gyakoroltunk.

Írás: Írtunk a füzetben. Beszedtem, javítottam, hazaküldtem.

Matek: Írtunk egy könnyű felmérést, gyakoroltuk lapon a nyitott mondatot.

02.16.

Mat: Lapon dolgoztunk(nyitott mondat+gépes fel. gyak.)Náluk van!
 
Olv.: Ok.: 108.o. végig+109.o. 5. feladata.
 
Írás: Gyb.: 70.o. 4.,5.,6.
 
Köri: Érzékszervek felmérés+ egészségtelen, egészséges ételek.

02.15.

Olv.: Lapon-náluk van.

Írás: A tegnapi lap megbeszélése(kiadtam, alá kell írni!!), füzet-tollbamondás+javítása.

Mat.: Lapon+füzetben+táblán nyitott mondat, gépes feladat, sorozat gyakorlása.

02.14.

Olvasás: lapon.

Írás: lapon, beszedtem.

Mat.: Nyitott mondat (egyenlőtlenség) lapon+ gyak. a táblai feladatokkal.

02.13.

Mat.: Ma a számkártyákkal dolgoztunk. Gyakoroltuk a pótlást, kivonást, a nyitott mondatot. Koronggal csoportosítottunk, számoltunk.

Olv.: Elolvastunk, megoldottunk egy lapot (náluk van, már nem kell),megoldottuk az Ok.: 104.o. 1.,2.,3., 105.o. 5.,8. feladatát, elolvastuk a 9.-et.

Írás: Megtanultuk leírni a gy betűt.

02.10.

Matek: Számkártyákkal műveletek+ pótlás gyak.+ lapon dolgoztunk, nyitott mondatokat csináltunk.

Olv.: Tk.: 102-103.o.

Írás: Kb.: 41.o. végig.

02.09.

Olv.: Tk.: 100-101.o. végig.

Írás: Gyb.: 67.o.4.,5.

Mat.: Számkártyák - szabályjáték+egyenlőtlenségek (nyitott mondat)+ lap.

02.03.

Mat.: Lapon egyenlőtlenségek+számkártyákkal gyakoroltunk.

Olv.: Mf.: 54-55.o. végig.

Írás: 64-65.o. végig.

02.02.

Olv.: Ok.: 92-94.o. végig.

Írás: Gyb.: 64.o. fent+4. feladat.

Mat.: Nyitott mondatok gyak. lapon. Nálam van!

02.01.

Mat.: Számkártyákkal gyakoroltuk a nyitott mondatokat, szabályjátékokat. Tk.:70.o.3.+73.o. 4. feladata kész. Minden házit megbeszéltünk.

Olv.: Mf.: 52-53.oldal végig készen van.

Írás: A füzetben tollbamondás (betűk+szavak), másolás.

01.31.

Mat.: Számkártyák-szabályjáték, sok-sok nyitott mondat, hf.ellenőrzése,Tk.: 78.o.2. feladat.

Olv.: Lap+ Tk.:90.o. 12.,13. feladat.

Írás: Tollbamondás a füzetben - szavak+mondat, Gyb.: 62.o. utolsó feladat, 63.o. végig.

01.30.

Olv.: Tk.: 88-89.o. végig.

Írás: Gyb.: fent, a nagy g betűket átírni 3-szor+ Kisbetűs: 38.o. 6 sor. Beszedtem.

Mat.: Számkártyák, koronggal műveletek, Bingó+Tk.: 74.o. 4., 3. feladat, az ügyesebbek megcsinálták az 1. feladatot is.

01.28.

Olvasás: Mf.: A p betűs oldal feladatai.

Írás: Gyb.: 60-61.o. végig.

Matek: Tk.: Sajnos nem volt időm felírni az oldalakat, de a könyvben dolgoztunk. Megbeszéltük a tegnapi házit, és folytattuk a könyvben lévő feladatokat.

01.24.

Olv.:Ok.: 80-81.o. végig.

Írás: Gyb.: 57.o.14., 58.o. fent a nagy j-k 3-szor, majd a 3.,4.,5. feladat.

Mat.: Mf.: 55.o. végig+ lap 2. oszlop végig+ell. + hf. megbeszélése. 

01.23.

Mat.:Számkártyák, bingó, >,<,=,+ gépes feladat gyakorlása lapon.

Olv.: Mf.: 46-47.o. végig.

Írás: Gyb.: 56.o.7.,9.,10.+ házi megbeszélése.

01.19.

Mat.: Gyakoroltuk a nyitott mondatot, sorozatokat a táblánál. Mf.: 54.o.1.,2.,4., 5., 55.o. 1. feladata önálló munka volt, még nem beszéltük meg.

Olv.: Felelés hangos olvasásból - lap.

Írás: Félévi felmérés.

Köri: Érzékszervek: megbeszéltük, elmondtuk - a tapintást, látást tapasztaltuk.  Megcsináltuk a Mf.: idevágó részét, a könyv képeit néztük. A következő órán ízlelünk, fülelünk és szagolunk.

01.18.

Mat.: Lapon dolgoztunk, 1-9. feladatig minden kész.

Olv.: Tk.: 76-78.o. elolvastuk, megoldottuk.

Írás: Füzet: 4 mondatot bemásoltunk a füzetbe, megbeszéltük az utolsó két lap hibáit, tanulságait.

01.17.

Olv.: Tk.: 74-75.o. végig. Hangokra bontás, szótagolás gyak.

Írás: lap végig+a füzetben mondatok másolása az ok.- ből. A rókás mese első 2 mondatát ìrtuk ki+a tábláról kellett írni.

Mat. Lapon dolgoztunk. Összeadás oldal 1. 2. és 5-9. feladata kész, másik oldalon az 1. 2. 5. feladatok.

 

1484718954892-1461933199.jpg

14847214257601151988790.jpg

1484721459966-941688749.jpg

01.16.

Mat.: Számkártyák, fejszámolás, szabályjáték, sorozat gyak. Tk.: 64.o. végig. Hf. ellenőrzése, új házi megbeszélése.

Írás: Füzetben szavak + Gyb.: 52.o.4-5., 53.o.6. feladata + hangokra bontottunk, szótagoltunk, gyakoroltuk a tanult betűket.

Olv.: Elkezdtük olvasni a házit.

01.13.

Mat: Gyakorlás számkártyákkal+lap. A facebookon olvasható.

Olvasás: Végig megcsináltuk a lapot, meg is beszéltük. A 2. képen látható feladatnál, alá kell húzni a kérdésre válaszoló szót.

01.12.

Mat.: Sorozatok, szabályjátékok számkártyával. Csak 15 perces óránk volt.

Olv.+Írás: Olvasás lap 1-szer+ írás lap végig. Nálam van.

20170112_135100.jpg

Köri: Felelés+napirend, a hét és a hét napjai+ hétköznap, hétvége fogalma.

01.11.

Olv.: Új lap egyszer+ jobb olvasók:  mese lapon. Tk.: 72-73.o. végig.

Mat.: Számkártyákkal gyakorlás+malom (Akinek nincs bábuja:HOZZON! 9 + 2 pót bab, gomb, kavics stb.)+ismétlés.

Írás: Lap+Kb.: 33.o. végig+gyb.:52.o. fent átírtuk 5-ször a nagy k betűket, majd a 4. feladattal folytattuk. Megbeszéltük az írás lapot, kiosztottam, ALÁ KELL ÍRATNIUK!

01.10.

Mat.: Ismétlés+ mf.: 50.o. végig, 51.o. 2., 3., 4.

Olv.: Mf.: 44.o. végig+ a tegnapi és mai lap is 1x.

Írás: Gyb.: 51.o. végig + lap végig:

 Diktált betűk+szavak: c, ű, t, ó, é, b, őz, vár, óra ( 2. feladat a lapon) 4.: alma, sün, méz, levél.  5.fel.: A mama mos. A malac visít. ( Az első képen egy nő van a mosógépnél sok ruhával, a másik képen egy malacka van.)

1484045522308-314998988.jpg

01.09.

Mat.: Gyakorlás, ismétlés + füzet. Fejszámolás, számszomszédok, szabály keresése.

Olv.: Tk.: 70-71.o. végig.

Írás: B, b betű megismerése, írása.

01.06.

Mat.: Ma a szabályjátékokat gyakoroltuk a számkártyákkal és a táblánál, ismételtük az eddig tanultakat, megbeszéltük a leckéket+ Mf.: 48.o. 1., 3. feladata készen van.

Olv.: Játszottunk - adott első hangokkal kellett szavakat kitalálni+ a Tappancs újságban található A róka és a holló mesét dolgoztuk fel.

Írás: Gyb.: 50.o. 4.,5.,6. feladatának kellene készen lennie. Beszedtem, ellenőrzöm.

01.05.

Olv.: Tk.: 68-69. o. végig.

Í.: Kb.: 30-31. o. alul a mondatok. Gyb.: 50.o. 4.

Mt.: Mf.: 46.o.4., 47.o.2. + gyakorlás.

KÖRI: ismétlés: évszakok, hónapok, évszakok jellemzői ( időjárás, növények, állatok, nagyobb ünnepek), élőlények jellemzői ( mozognak, lélegeznek, táplálkoznak, növekednek, szaporodnak), ház körüli állatok( mi gondozzuk, de nem jön be a lakásba), házi kedvencek (lakásban is), vadon élő állatok, gyümölcsök, zöldségek( paradicsom, paprika, bár biológiailag gyümölcs, zöldségnek mondjuk). FELELNEK!

01.04.

Olv.: Lap 1-szer, betűmatrica, mf.:42.o. végig.

Mat.: Számkártyák, bingó, < ,>,= gyak. Füzet: a 10 bontása, lottó, ismétlés :  számszomszédok, páros, páratlan.

Írás: füzet: tollbamondás: betűk, szavak. Gyb.:48.o. 4., 5.,6.,

12.14.

Olv.: Mf.: ö(38-39.o.) betűs oldalak végig + Tk.:62-63.o. végig.

Írás: Az "n" betű vázolása, írása, kötése+Gyb.:47.o. 4.,5.,6.,

Matek: Szokásos bevezető+lapon dolgoztunk, amit beszedtem ellenőrizni. 

12.13.

Olv.: Az új lapot olvastuk egyénileg. Így 3 órába telt, míg mindenki olvasott. A két magyar órán, aki nem olvasott velem, az önállóan dolgozott a Kisbetűsben: 28.o. oldal kész a piros házikóig, Gyb.:  46.o. végig kész.

A hangos olvasást délután fejeztük be.

Mat.: A szokásos bevezető után Tk.:55.o. 4. feladata,57.o. 1., 2., 3., 5. feladat készen van.

12.12.

Mat.: Számkártyák, bingó. Tk.: 55.o. 1.,3.

Mf.: 40.o.5. , 41.o. 1.,2.

Olv.: Tk.: 60-61.o végig + szótagolás, hangokra bontás.

11.30.

Olv.+írás: lapon dolgoztunk(beszedtem)+Olv.mf.:34.o.

Mat.: Ellenőriztük, megbeszéltük a házit + lapon dolgoztunk(beszedtem).

11.29.

Mat.: Mf.: 30.o. végig + Hf. ell+ új házi megbeszélése. Számbarchoba, bingó, <,> gyak. Táblánál többtagú összeadás gyak.

Olv.: Az én ábécém ok.: ü,Ü, ű,Ű betűs 2 oldala végig+szótagolás és hangokra bontás gyak.

Írás: Füzet - tollbamondás, másolás a tábláról, Gyb.: 42.o. 4-7. feladata.

11.28.

Mat.: Ma gyakoroltunk a számkártyákkal, koronggal, játszottunk Bingót, használtuk a játékpénzeket, dobókockát. 

Olv.+írás: Abc mf.: 32-33. oldal végig + Gyöngybetűk: 40-41.o. végig.

11.22.

Olv.: A tanult betűk gyakorlása, nyomtatott és írott betűk, magánhangzó, mássalhangzó gyak., új lap egyszer elolvasva.

Írás: Betűkirakó, betűk, szavak írása a füzetben, Gyb.: 40.o. végig.

Matek: Az órát gyakornok tartotta, ismételtünk, lapon dolgoztunk, számkártyákkal, koronggal.

11.18.

Matek: A kivonásról tanultak összefoglalása, gyakorlása lapon, koronggal.

Olv.+írás: Elovastuk 2-szer az utolsó 3 lapot, mindenki olvasott valamennyit, sokukat megdicsértem. Írás órán a füzetben dolgoztunk. Diktáltam nekik egy sor betűt (minden tanult betűt), majd 2 betűs szavakat: te, út, mi, ló.., ha jól emlékszem.

 

11.16.

Matek: A szokásos bevezető feladatok után (számbarchoba, ,<,>,= gyakorlása, kivonás kirakása koronggal, Bingó)lapon dolgoztunk.

Olvasás: Ok.:46.o. végig, 47.o. 5-8. feladatok.

Írás: Gyb.:39.o. fent + 2.,3.,4. feladatok.

11.15.

Mat.: Mf.: 29.o.,Tk.:36.o. 4.,5. + füzet+a táblánál képekkel gyakoroltuk a kivonás értelmezését.

Olv.: Használtuk a betűkirakót, az olvasókönyv 44-45.oldalát megcsináltuk végig, majd a Mf.: 30.oldalát végig.

Írás: Gyb.: 38.o. végig.

11.11.

Mat: A szokásos gyakorló rész után írtunk egy lapot, amit beszedtem. Hétfőn hazaküldöm!

Olv.: A Mf.: az "l" betűs oldalakat oldottuk meg végig, majd meg is beszéltük azokat. 

Írás: A füzetben dolgoztunk. Diktálás alapján betűket, szótagokat kellett írni.

11.10.

Köri: Átismételtük az élőlényekről tanultakat, beszélgettünk a fákról, bokrokról, az azokon élő állatokról. Arról is, hogy mit adnak nekünk a fák, mit köszönhetünk nekik. Nagyon ügyesek voltak!

Mat.: Ma csak 20 perces matek óra volt,  lapon dolgoztunk: megcsináltuk, megbeszéltük a lap másik oldalát is. Beszedtem, kijavítottam, itt is nagyon ügyesek voltak!

Olvasás: Bevezetőként hangokra bontottunk, szótagoltunk. A Tk.: 43.oldalán többször elolvastuk a 6.,7. feladatot+ a kis lapokon is olvastunk.

Erkölcstan: A barátságról, szeretetről, veszekedésről beszélgettünk, néztünk filmet, rajzoltunk. Fantasztikusakat tudnak mondani, a legjobban talán ez tetszett: Azért játszom vele, mert fontos nekem. ( Miért játszol valakivel akkor is, ha éppen nincs hozzá kedved? -volt a kérdés.)  

11.09.

Mat.: A szokásos + lapon dolgoztunk.

Olv.: Betűkirakó + szótagolás, hangokra bontás gyak.+ABC munkafüzet28.o. fent a karikázás+ 1.,2., feladat. Olvastuk az új lapot is a füzetben.

Átismételtük a számjegyek helyes írását, Számkirályt játszottunk.

Írás: Az eddig tanult betűk gyakorlása. Írtunk a füzetben diktálás alapján. Gyb.: 36.o. 4.,5.,6. feladata kész.37.o. 5.,6.,feladata kész.

11.08.

Mat.: Megbeszéltük a régi és új házikat.  mf.: 27.o. 5. feladata kész. Dolgoztunk számkártyákkal, koronggal, a <,>,= jellel. Átismételtük a páros, páratlan számokról tanultakat, játékosan alkalmaztuk is.

Olvasás: Átismételtük az eddig tanult betűket, majd megoldottuk a Tk.: 42.o. összes feladatát, a 43.o. 5.,6. feladatát, használtuk a betűkirakót. Szótagoltunk, bontottunk hangokra is.

Írás: Gyakoroltuk az eddig tanult betűk írását, kötését, megismerkedtünk az írott kicsi l betűvel, annak kötésével.

11.07.

Mat.: Átismételtük az eddig tanultakat. <,>,= jelek alkalmazása, több, mint..., keveseb,mint ...., sorminta folytatása pálcikával, majd átnéztük a legutolsó házit, a megoldott feladatokat kijavítottuk, megbeszéltük, átismételtük :Mf. 25-26.oldalán.

Írás: Átismételtük az eddig tanult betűk írását, mondókával végigvettük a tanult betűelemeket, majd lapon dolgoztunk. Beszedtem!

Olv.: Átismételtük a tanult nyomtatott betűket, hogy mi a magánhangzó, mássalhangzó, majd elolvastuk az új lapot.

10.27.

Matek: Gyakoroltuk az eddig tanultakat. Szákártyákkal, koronggal. Bingóztunk is. Megkapták a matek lapot, megbeszéltük. Dolgoztunk a füzetben, gyakoroltuk a számok írását.

Olv.: A füzetbe beragsztott lapokat olvastuk el, 2-szer is. Átismételtük az eddig tanult betűket.  Ma csak 20 perces óránk volt, mivel mentünk ebédelni.

Köri: Élő élettelen? Mindent megcsináltunk a könyvben, a munkafüzetben is, kivéve az utolsó feladatot. Néztünk képeket a projektorral, videókat is állatokról, növényekről.

Erkölcstan: A mai téma a lustaság volt.

10.26.

Mat.: Számoltunk számkártyával, koronggal, végeztünk műveleteket. Táblánál is gyakoroltuk az eddig tanultakat, majd lapon dolgoztunk, amit beszedtem. Holnap hazaküldöm.

Olv.: 2-szer elolvastuk a házi lapot, majd az új lapot. Gyakoroltuk a magánhangzókat, mássalhangzót. megismerkedtünk az új betűvel, gyűjtöttünk e hanggal kezdődő szavakat. Megnéztük, hogyan áll a szánk a hang kimondásakor. Megcsináltuk a 40. oldalt végig, a 41.oldalon az 5., 6. feladat kész. Írtunk az öntapadós betűkirakóval.

Írás: Gyakoroltuk, átismételtük a tanult betűket, kötésüket. Diktálás után írtuk  a homokba a betűket, szótagokat. Kisbetűsben megcsináltuk a 18.o. első 6 sorát. Megtanultuk az e betű írását. Gyb.: 36.oldalán átírtuk az e betűket, többször is, majd megírtuk a 4. feladat első 2 sorát. Van aki ezt nem tudta befejezni. Megbeszéltük a házit.

10.25.

Olv.: Tk.: Végig elolvastuk a házi feladatot, majd megcsináltuk a Mf.:25.o. 1., 4.,5. feladatát. Próbáltunk dolgozni a betűmatricákkal, csak 10 perc elment azzal, hogy megoldjam a felszerelés hiányából származó problémákat.

Mat.: Tk.: Megbeszéltük, javítottuk a házit, majd a megcsináltuk a Tk.: 31.o. 5. feladatát. Gyakoroltunk számkártyákkal, bingóztunk műveletekkel.

Írás: Átismételtük az eddig tanult betűket, gyakoroltuk a levegőben, a tábla segítségével az írásukat. 2-3 kisgyerek írja még mindig rosszul  az a és m betűt, illetve összekötését. Ha gyakorolnak a gyerekkel, kérem, hogy NE rosszul írja a gyerek a betűket, mert akkor azt gyakorolja be! Olyan betűt NE írjanak, amit nem tanultunk még! Írás közben figyelni kell a helyes ceruzafogásra, a betűk jó irányú írására. Ha rosszul gyakorolja, akkor azzal inkább árt, mint használ.

Írtunk a füzetben, megbeszéltük a hibákat, javítottuk. 

10.24.

Olv.: Verseket mondtuk, majd  a táblánál átismételtük a tanult betűket, majd szótagokat.

Ok.: 38.o. végig, 39.o. 6.,7. feladatát olvastuk el.

Írás: Gyb.: 35.o. Átírtuk a felső o és ó betűket, előbb a táblai képpel, majd a  levegőben gyakoroltuk. 35.o. 1. feladatából írtunk pár o betűt és a 4.-ből megcsináltuk az első sort.

Matek: Fénymásolt könyv: 19.,20.,21., oldala+ kukucskálós játék(bontás gyak), varázsháromszög (bontás gyak.), számkártyákkal számoltunk, <,>,= gyak.. 

10.21.

Mat.: Gyakoroltuk az eddig tanultakat számkártyával, koronggal, <,> jellel. Gyakoroltunk a táblánál, majd írtunk a füzetben. HAZAKÜLDTEM! Aláíratva KÉREM VISSZA!

Olv.: Lap mindkét oldalát megcsináltuk + a táblánál is dolgoztunk.

Írás: A tanult betűk és kötésük átismétlése, gyakorlása, majd Kisbetűs: 16.o. több sor (változó, ki meddig jutott), 17.o. első 4 sora kész.

10.20.

Mat.: Kisebb, nagyobb, egyenlő gyakorlása., számolós játék dobókockával, Bingó műveletekkel fejben, bontás gyakorlása a füzetben, Mf.:  24.o.2.,3. feladata. A 3. nincs mindenkinek kész, van aki a 4.-et is elkezdte.

Olv.: A táblára felírt betűk, szótagok olvasása, a könyvben is elolvastuk a házit, de azt már kívülről fújják. (15 perc olvasás, 15 perc írás, aztán mentünk ebédelni.  Mindig más órát rakok 5.-re, mivel a fele órában ebédelünk.)

Írás: A táblára felírt betűk közül az írottak kiválasztása, az eddig tanult betűk, betűkapcsolások levegőbe írása, a füzetbe le kellett írni a diktált betűket. A füzetet hazaküldtem, kérem, írják alá!!!

Köri: Élő-élettelen? A kapott képecskék elhelyezése a táblán a megfelelő csoportba(állat, növény, élettelen dolog). Melyik él? Honnan tudjuk? Soroljunk még fel élőlényeket! Tk.: 16-17.o. végig, Mf.: 16.o. 1.,2., az utóbbit nem fejeztük még be.

10.18.

Olv.: Az eddig tanult betűk ismétlése. Ok.: 34.o. 4. többször is. Az m betű. Ok.: 36-37.o. végig.

Írás: ií, ia kötés + m betű. Gyb.: 33.o.5.,6.,7. - ií vagy ia sort kellett ide írni. 34.o. fent+1.,2.,3. feladata van készen.

Mat.: Koronggal, számkártyával gyakoroltuk az eddig tanultakat, táblánál gyakoroltuk a bontást, majd  lapon dolgoztunk. Megcsináltuk a nehezebb oldalát, megbeszéltük a házit, megcsináltunk minden feladatból párat.

HIÁNYZÓK: A lap megtalálható a facebookon kirakott linken!

10.17.

Mat.: A szokásos feladatok mellett, főleg a bontást gyakoroltuk. Koronggal, füzetben, a táblánál,a Tk.-ben.

Olv.: Lapon dolgoztunk, berakták az üzenőbe. 

Írás: Kisbetűs: 15.o. aa betűs sorokat csináltuk meg+ Gyb.: 33.o. fent+2. feladata.

10.14.

Mat.: Az óra eleje a szokásos volt, de koronggal gyakoroltuk a bontást, a táblánál a bontás műveleti leírását is. A maradék időben a Tk.: 31.oldalán dolgoztunk.

Olv.: Befejeztük az Tk.: 33.oldalát, a Mf.:22. oldalát, gyakoroltuk a szótagolást, hangokra bontást, majd megismerkedtünk az i, I és í,Í betűkkel. Megoldottuk a Tk.: 34.oldalán levő feladatokat.

Írás: Mivel ma is egy órában volt olvasás és írás, csak az a betűt ismételtük át, gyakoroltuk, majd megcsináltunk a Kisbetűs 15. oldalán még két sort.

10.13.

Olv.: Tk.: 32-33.o. 7. Meghallgattuk a verset, majd elmondtuk, eljátszottuk. Beszélgettünk a képről a 32. oldalon, majd a hangot tartalmazó szavakat gyűjtöttünk. Megnéztük, milyen is az a és A betű, majd a táblára rakott képeket szótagoltuk és bontottuk hangokra. A könyv hátuljában levő lapocskákat és korongokat használtuk, megkerestük az a hangok helyét. Megcsináltuk a Tk.: 1.,2.,3.,4. feladatát, bekarikáztuk a versben is az a és A betűket. Megbeszéltük a házit, meghallgattunk egy mesét.

Írás: Megtanultuk leírni az írott a betűt.

Mat.: Gyakoroltuk az eddigieket+ elkezdtük bontani a számokat. Tk.:30.o. kész, ellenőriztük a házit. Megismerkedtünk a páros és páratlan szám fogalmával.

Köri: Felsoroltuk a hónapokat, nagyon sokszor, aki egyedül el tudta mondani, az kapott az üzenőben egy matricát. Beszélgettünk az őszről, a terményekről, arról, mi történik ilyenkor a növényekkel, állatokkal.Tk.: 15.o. készen van,mf.:13.o. :kiszíneztük októbert.

10.11.

Ma a zenés előadás miatt kicsit más óráink voltak. Minden óra rövidebb volt 10-15 perccel.

Olv.: a hangokra bontást gyakoroltuk a munkafüzetben, szóban.

Írás: A kör vázolása, írása. Gyöngybetűk: 27.o. végig, 28.o. 6. feladata.

Mt.: Bingó, számkitatáló, >,< jel. Az eddig tanult számok gyak., az 5 szám írása.

10.10. 

Olv.: Mf.: 13.o. 2 sor+ a Hf. ell.+bontás gyak.

Írás: Gyöngybetűk: 23.o. végig, 24.o.5. feladata+ a házi megbeszélése+mesehallgatás.

Mat.: Bingó, koronggal művelet kirakása, >,<,= gyakorlása. Tk.: 25., 26.o. végig+ a házi ellenőrzése.

10.07.

Olv.+írás: 20.o. 1.,2., mesét is hallgattunk. Kisbetűs: 8.o. ki meddig jutott. 

Matek: Bingó ( összeadással), dobókockás játék( összeadás, kivonás gyakorlása, logikai készség fejlesztése), szám és jelkártyákkal  is gyakoroltunk.  Dominókártyákkal  is számoltunk.

10.06.

Mat.: Számok írása,  műveletek gyak., >,<,=, +Tk.: 24.o.5. + játék a logikai készlettel, a házik megbeszélése.

Olv.+írás: fecskevonal gyakorlása, hangokra bontás gyak., lecke megbeszélése.

Köri: Évszakok+hónapok. A hónapokat gyakorolni kell!!!

10.05.

Olv.: Munkafüzet:17.o. 1. megbeszéltük a házit, befejeztük az 1. feladatot. 18.o. végig + megbeszéltük a 19.o.-t is, ami a mai házi. Mondtunk 2 verset, eljátszottuk az írás órán hallgatott mesét. Játszottunk Ki vagyok én? játékot is, gyakoroltuk a szótagolást, hangokra bontást.

Írás: Tányérba szórt homokba írtuk az új betűelemet, majd írólapon vázoltuk nagy alakban(fecskevonal). Gyöngybetűk:  21.o. 1., 4. feladatát készítettük el, majd mesét hallgattunk.

Matek: Játszottunk 2 dobókockás játékot is, közben gyakoroltuk a több, kevesebb, egyenlő fogalmát, az összeadást és a kivonást, ráadásul némileg a gondolkodásukat is megmozgattuk. Ki kellett találni kérdések segítségével a gondolt számot (számkártyás feladat). Gyakoroltuk a >,<,= jelek használatát koronggal, számkártyával és jelkártyával. Megbeszéltük a házi feladatokat, majd lapon gyakoroltuk a 2 számot, mert még nem ment elég jól.

10.04.

Matek: Az eddig tanult számok írása homokkal. A 3 fogalma, vázolása, írása. Mf.: 18.o. Koronggal művelet kirakása, bingó, kisebb, nagyobb gyakorlása. Hf. megbeszélése.

Írás: Mondóka, Gyöngybetűk: 20.o.7. , 8., 9., füzet: 4 sor kapu- és csészevonal.

Olvasás: Mf.: 15.,16.oldal, vers, mesehallgatás, hangok felismerése a szavakban, szótagolás gyakorlása, mássalhangzók hangoztatása. Ki vagyok én? játék.

10.03.

Ma mind a két órán lapon dolgoztunk, amiket beszedtem. Illetve gyakoroltuk a hangok felismerését a szavakban, írásból a kapu- és csészevonalat, matekból az eddig tanultakat.

09.30.

Mat.: Ma nem dolgoztunk tankönyvben. Gyakoroltuk az eddig tanultakat, korongoztunk, szám- és jelkártyáztunk, bingóztunk. Új anyagként értelmeztük a kivonás fogalmát, kiraktuk koronggal, rajzoltam a táblára. Óra végén gondolkodtatóbb feladatot kaptak: dobókockával és számkártyával játszottunk.

Olv.+írás: Gyöngybetűk: 19.oldalát fejeztük be. ABC tk.: A  hangokra bontást gyakoroltuk a már elszótagolt szavaknál. Az oldalszámra nem emlékszem, de 2 oldalon is dolgoztunk. Egyre ügyesebbek :)

09.29.

Mat.: A szokásos gyakorlások, házi ellenőrzés után, egy lapon gyakoroltuk az 1 szám írását. Megbeszéltük az új házit.

Olvasás: Gyakoroltuk a szótagolást, hangokra bontást. Tk.: 21.o. 1. feladatát már régebben elszótagoltuk, most szótagonként hangokra bontottuk. Egyre ügyesebben megy :)

Köri: Az őszről beszélgettünk.

09.28.

Olvasás: Lapon dolgoztunk, majd gyakoroltuk a hangokra bontást. Hallgattunk egy mesét, majd ezt el is játszottuk, dramatizáltuk. Nagyon ügyesek voltak. Képekről kellett állításokat, kérdéseket feltenni. Ellenőriztük, megbeszéltük a régi és új házit.

Írás: Megismerkedtünk a kapuvonallal, dolgoztunk egy külön lapon, amit beszedtem, majd a Kisbetűs 6.oldalán haladtunk előre, 4-5 sor kivételével megcsináltuk az oldal feladatait, ki milyen tempóban dolgozott.

Matek: Új játékot játszottunk a logikai készlettel, majd kitalálóst is.  Dolgoztunk lapon, amit beszedtem, megnéztük a régi leckét, megbeszéltük az újat.

09.27.

Olv.: Hangokra bontást gyakoroltuk, a szótagolást. Tk.: 19.oldalán. Szóban szavakat gyűjtöttünk megadott hangokra, mesét hallgattak. Megbeszéltük, javítottuk a házit, megbeszéltük az újat.

Írás: Gyakoroltuk az eddig tanult betűelemeket. Majd a Gyöngybetűkben megcsináltuk az összes csészevonalas feladatot. Beszedtem ellenőrzésre.

Mat: A szokásos Bingó, számbarkochba, korong és <,> jeles gyakorlás után, a munkafüzetben dolgoztunk. Megismerkedtünk a gépes feladattal. Mf.: 14.o. lap alja, azt hiszem az 5. feladat, s megcsináltuk a 4. feladatot is. Megbeszéltük a régi és új házit is.

09.26.

Matek: Koronggal, szám- és  jelkártyával gyakoroltuk az eddigieket, dobókockával játszottunk, hogy ki dobott többet, bingóztunk. Új könyv 11.o. végig kész,  Mf.: 14.o. 4. feladatát kezdtük el csinálni, van aki ügyesen be is fejezte.

Olv.+írás:  Ma is egy órában volt a kettő. Hallgattunk mesét, mondtunk móndókát, gyakoroltuk az eddig tanult betűelemek írását, majd megismerkedtünk a csészevonallal. Írtuk a levegőben és írólapon(sokszor), majd a Gyb.-ben. Gyakoroltuk a szótagolást és  hangokra bontást. Utóbbi volt a hangsúlyos, ez még nagyon nehéz, de haladunk. :)

Ének: Értekezlet és az ebédelés miatt elmaradt, de pótoljuk holnap: Minden óra elején dalolni, tapsolni fogunk.

09.23.

Mt.: Számbarkochba: számkártyák küzül kitalálni, hogy melyikre gondolt valaki. <,>,= jel használata. 

Olv+írás: Levegőben gyakoroltuk a tanult betűelemeket, megbeszéltük a leckét, gyakoroltuk a hangokra bontást, s ebben az órában volt a megemlékezés is.

09.22.

Mat.: Koronggal, szám- és jelkártyákkal dolgoztunk, majd megoldottunk egy  lapot.

Olv+ Írás: mondóka, levegőben gyakoroltuk a betűelemeket. Olv.: Gyakoroltuk a hangokra bontást, szótagolást: koronggal, lapokkal.

Köri: Közlekedési táblák, szabályok.

 

09.21.

Mat.: Koronggal számoltunk, számkártyákkal számoltunk, gyakoroltuk a <,>,= jelek alkalmazását. Számbarkochba: Nehezítettünk, mivel már elkezdtük használni a "nem kisebb", "nem nagyobb" kifejezéseket is, amelyek már összetetteb gondolkodást igényelnek. Bingót is játszottunk, most már  a szóbeli összeadás eredményét kellett megtalálni.

A fénymásolt könyvben is dolgoztunk: Megcsináltuk a 6.,7.,8. oldalt. 

Olv.: Szintén komolyan elkezdtünk egy új anyagot: hangokra bontjuk a szavakat. Az összeolvasás előtt ez a legnehezebb rész. Pl.: alma : a-l-m-a. Szótagonkánt keressük a hangokat:

tehát a-l / m-a. ABC mf.: 14.o. végig,  Tk.: 19.o. 1., megbeszéltük a házikat is.

Írás: Ezen az órán is új dologba kezdtünk: elővettük az írás füzetet, és elkezdtünk benne dolgozni, betűelemeket írni. Átismételtük az eddig tanultakat is. Sok időbe került megtalálni a füzeteket,  volt akinek nincs se olvasás, se írás füzete! Kérem, hogy kérdezzék meg a gyereket, hogy volt-e írás füzete!

09.20.

Mt.: A mai órán koronggal, számkártyával és pálcikával is dolgoztunk. Gyakoroltuk <,>,= jelek jelentését, használatát. Irányok gyak.Tk.:11.o.2.

Olv.: ABC-m tk.: 15.o.2., 16.o. végig, 17.o. 1. + vers + megbeszéltük a régi házit és az újat is.

Írás: Lapon dolgoztunk, egy A4-es lap mindkét oldalán. A tanult betűelemeket gyakoroltuk + Gyb.: 15.o.5. feladata teljesen, a 14.o. 6. feladata részben kész. Mondókát is mondtunk. 

09.19.

Olv. + írás óra: Olv.:Gyakoroltuk a szótagolást, és megimerkedtünk a a tankönyvi jelölésével is. ABC-m mf.:11.o. 1., 2. feladatát oldottuk meg.

Írás: A horogvonalat vázoltuk (sokszor) írólapon, majd megbeszéltük a régi és az új házit is.

Mat.: Átismételtük az eddig tanultakat, még egyszer megbeszéltük mikor is használunk = -t és mikor. Elővettük a <,> jelkártyát, megtanultuk, mit is jelentenek, gyakoroltuk a használatukat, sokszor leírtuk írólapra. Játszottunk a logikai lapokkal, majd koronggal gyakoroltuk az összeadást. Tk.: 1.,2.,3. feladata kész. Megbeszéltük az új házit.

09.16.

Olv.: ÁBC-m Tk.: 14.o. végig+ szótagolás, hangoztatás gyak. A labda c. vers + Hf. ellenőrzése, megbeszélése.

Írás: Levegőben a tanult betűelemek gyak. mondókával, Hf. ellenőrzése, mozgásos fejlesztő gyakorlatok. Gyöngybetűk: 12.o.5.

Matek: Koronggal gyakoroltunk, majd elővettük a színes pálcikát. Adott témát kellett kirakniuk pálcikával(ház, virág), megszámolták, hány pálcikát használtak fel az "építkezéshez". Megnéztük, hogy mit is jelent az = jel, majd begyakoroltuk a leírását, majd a Mf.: 8.o. 1. feladatát csináltuk meg, ki meddig jutott. Beszedtem.

09.15.

Mat.: Koronggal számoltunk, kitalálóst játszottunk a számkártyákkal, közben gyakoroltuk a nagyobb, nem nagyobb, kisebb, nem kisebb, több, kevesebb kifejezéseket. Gyakoroltuk az irányokat. Tk.: 12.o.3.

Olv.: Adott hangot kerestünk szavakban, lapon dolgoztunk (első hangja a szónak), szótagoltunk. Tk.: 13.o. 14.o. készen, megbeszéltük.

Köri: Beszélgettünk az iskoláról, az óvodáról, megcsináltuk a mf. 3.,4.,5.,6. oldalát, felhasználva, ismételve a múlt órán tanultakat.

09.14.

Mat.: Koronggal művelet kirakása, számkártyás játék, házi részletes megbeszélése. Mf.: 7.o. végig kész. Tk.: 10.o.4.

Olv.:  Az én ábc-m tk.: 9.o. 1.,2. (közben mesehallgatás), 11.o. 2.12.o. 1.,2.

Gyakoroltuk a szótagolást,a hangokra bontást, az első hangokat.

Írás: Mondóka, házi ellenőrzése, az eddig tanult betűelemek gyak. a levegőben. Irányok gyak..

Az új betűelem( háztető) begyakorlása.

Gyöngybetűk: 13.o. végig.

09.13.

Mat.: Műveletek, sorozatok alkotása koronggal, számlálás, logikai készlet. Mf.: ellenőriztük a házi feladatot, megbeszéltük az újat, megcsináltuk a 6.o. 1. feladatát. Irányok gyakorlása.

Olv.: Mese: A kismalac és a farkasok ( Az én ÁBC-m tk. képeivel. Hangoztatás, szótagolás gyakorlása. Régi és új házi megbeszélése. Tk.: 10.o., 11.o. 2.feladatának 1. sorát megcsináltuk közösen. Alul, előtt, fölött, mellett, között alkalmazása.

Írás: Gyöngybetűk: 9.o. 1.,2.,3. feladat. ABC-m mf.: 7.o.

09.12.

Mat.: Óra elején: mondóka: Egy megérett ...., majd utánzós játék.( Ahányat tapsol, koppant, dobbant a vezető, annyit kell a többieknek is.) Koronggal szóbeli műveleteket raktunk ki. Pl.: 2+3 (szóban mondva) Akkor kiraktunk 2 piros, majd 3 kék korongot egy sorba. Megbeszéltük a pénteki házit, meg a mait is. Tk.: 7.o. végig. Számkártyák( kiraktuk növekvő sorban 0-5-ig a számokat): feladat a gondolt szám kitalálása meghatározások alapján. Pl.: 2-nél nagyobb ( lefordítjuk a 0, 1, 2, számkártyákat, mert azok már nem lehetnek), nem a legnagyobb szám a kirakottak közül ( lefordítjuk az 5-öt), a megmaradt számok közül a kisebbre gondoltunk( tehát nem lehet a 4, azt is lefordítjuk), a gondolt számot felemeltük. Nagyon ügyesek voltak, miután rájöttek a játékok lényegére. 

Olv.: Diafilmen mesét néztünk : A telhetetlen méhecskét. Megbeszéltük a mese közben előforduló nehezebb szavakat. Megbeszéltük az új házit, kerestük a hangokat adott szavakban.

Írás: Kisbetűs írásfüzet 3.o. végig. Mondóka: a betűelemek begyakorlására. A 4. oldalról is megcsináltunk 3 sort. Nehezen indultunk, de a legtöbben már kezdenek ráérezni. 

 

09.09.

Mat.: Dallal gyakoroltuk a jobb és bal oldal felismerését.Játszottunk képösszerakót ( logika, figyelem, türelem fejlesztése), Tk.: 6.o. végig, és megbeszéltük az új  és régi házifeladatot.

Magyar: Mesét hallgattunk (Hamupipőke), első hang felismerése képekkel (oroszlán-o, elefánt-e stb.),volt  memória játék. Megoldottuk a Tk.: 10.o. 1. feladatát, majd megbeszéltük a régi és új házikat (részletesen).

09.08.

Matek: Bátrak voltunk, elővettük a matek dobozt. Használtuk a korongot, feladatok voltak a logikai lapokkal is. 

Magyar:  Az én ÁBC-m - Tk.: 6.o. , Gyöngybetűk - 8.o. végig.

Köri+ erkölcstan:Bálint Ágnes:  Mazsola és Tádé  1. rész - beszélgettünk a családról, a felelősségről, arról, hogy mivel tudunk megbántani másokat.

 

09.07.

Matek: Számlálás, irányok gyak., TK.: 5. o. végig. Bingó játék.

Olv.: Mese: Piroska és a farkas. Vers: Nemes Nagy Ágne: A labda ( 1. versszak), Ok. 5.o. 1.,2.,3.

Írás: Színezés : 7.o.  végig, közben mese:  Hófehérke.

09.06.

Matek : Mf.:4.o. végig. Számláltunk, mondókáztunk. ( Egy - megérett a meggy...) Gyakoroltuk az irányokat.

Magyar: Gyöngybetűk: 7.o. felső kép színezése.  2 mesét is meséltem nekik. Az egyik a Micimackó álma , a másik A hét kecskegida - a képhez kapcsolandó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

05.21.

 

Mat.: műveletek gyakorlása lapokon

 

Nyt.: Témazáró felmérés - melléknév

 

Olv.: Geronimo - Ellenőriztük a házit, feleltünk is belőle. Megállapítható, hogy a leckét a legtöbben összecsapták, mivel a kiírt szavakkal NEM tudták elmondani a fejezetek tartalmát, kivéve 1-2 gyereket. Kisjegyet kaptak a feleletre, beírtuk az ellenőrzőbe is. Kijavítottuk a házit, és kiírtuk-rajzoltuk a következő 2 fejezet fontos szavait. FONTOS, hogy megtanulják felismerni a lényeget, megtanulják kijegyzetelni, és kialakítsák, hogy mi számukra a legjobb tanulási módszer, hiszen csak úgy tudnak környezetet, majd később történelmet stb. jól tanulni. 

 

05.20.

 

Olv.: Megbeszéltük a házit, kiegészítettük a vázlatokat. Minden fejezetet más gyerkőc ismertet. Átvettük a következő részt a 14-17.oldalig.

 

Mat.: Lapon dolgoztunk: 7., 9.,10. feladat + házi ellenőrzése.

 

Fog.: Megbeszéltük a házit(52.o.)  53.o. 2.a feladatát megcsináltuk. 

 

Nyt.: Tk.:118.o. 119.o.1.+ megbeszéltük, beírtuk a tollbamondást.

 

05.19.

 

Mat.: Szorzós lap(45 szorzás), osztós lap (45 osztás) + új lap 1.o. 1.,2. feladata. Az 1. megbeszélve.

 

Olv.: Feleltek hangos olvasásból, lehet még javítani. Ok.: A füstifecske c. olvasmány+ a munkafüzet: 71.o.

 

05.18.

 

 Nyt.: A mellékneveket gyakoroltuk. Szóban átismételtük a melléknévről tanultakat. Tk.: 116.o. 5.a, 6.a,b, 117.o. 1.a,b, 2.a,b,c, 3. feladata+ tollbamondás felmérés.

 

Mat.: Hf.: ell.+ 3 oldalas lap: 10-16. feladatai + meg is beszéltük a 15. feladatig.

 

05.15.

 

Olvasás: kikérdeztem az angol szavakat :(, mert Mariann néni panaszkodott rájuk. Igaza volt. + Olvastunk a Világ vándora c. olvasmányt.

 

Matek: Lapokon dolgoztunk. gyakoroltunk. A házit is megbeszéltük.

 

05.14.

 

Matek: Ellenőriztük a tegnapi házit( 1 hibátlan volt), majd megcsináltuk az egyes lapot végig.(Otthon érdemes megnézni mi nem ment, mert a most gyakorolt feladatokhoz hasonlók lesznek a további felmérőkben.) Aztán az új 3 oldalas lapok első oldalát beszéltük meg.

 

Olv.: Szövegértés felmérést írtunk.

 

Nyelvtan: Kijavítottuk a köri dolga helyesírási hibáit, majd tollbamondás volt. Szóban átismételtük a melléknévről tanultakat, le is írtuk egy részét a füzetbe. Majd a Gyak. 62.o. beszéltük meg végig.

 

04.21.

 

Mat.: A füzetben és a táblánál gyakoroltunk törtes feladatokat, majd nekiálltunk a kerület kiszámításának.

 

Olv.:  Elolvastuk 3-szor a nyelvtan lapon levő kis történetet, majd  megoldottunk pár feladatot. Szóban ismételtük a szófajokról tanultakat.

 

Köri: Felszíni formákról beszélgettünk ismét, aláhúztuk a lényeget a tankönyvben, rajzoltunk a füzetbe.

 

04.20.

 

Mat.: Ellenőriztük a házit, kijavítottuk a feladatokat a füzetbe.+ a 85 feladatos lapból szemezgettünk.

 

Olv.: Lapon dolgoztunk.

 

Nyt.: Megbeszéltük a tollbamondások legtipikusabb hibáit, elkezdtük azokat kijavítani.

 

04.16.

 

Mat.: felmérés+ gyakorlás. Törtek és mértékváltás.

 

Olv.: 16.o. 2x + az 1. feladat, a tegnapi házit is megbeszéltük, beszélgettünk a ma olvasottakról.  Az osztály véleménye megoszlott: kb. az egyik fele a textil zsebkendőt kedveli jobban, a másik fele a papír zsebkendőt. Meg kellett győzniük a másik oldalt az igazukról. Nemigen sikerült senkit eltántorítani a véleményétől, de nagyon jó érveket hoztak fel. Ügyesek voltak. Néhány vélemény és ellenvélemény:  a mosása pénzbe kerül - csak egyszer használjuk, másikat kell venni helyette; kidörzsöli az orrot - puha, kellemes használni; piszkos lesz a zsebed tőle - sok kell belőle stb. Igazán izgalmas volt :)

 

04.14.

 

Mat.: Lapon gyakoroltuk a törteteket, megbeszéltük a tegnapi házit.

 

Olv.: Megírtuk a nyelvtanból a felmérőt, megbeszéltük a tegnapi házit, elolvastuk 2-szer az olvasmányt. Beszélgettünk a villámokról. Csillagos házi: a gömbvillámról érdekességet keresni, netán képet behozni.

 

Köri: Átismételtük a felszíni formákról tanultakat, megnéztük Magyarország domborzati térképét, kerestünk hegyeket, dombságokat,  magassági számokat. Végigkövettük ujjunkkal a magyar határt is. Leírtuk a füzetbe, hogy mi a hegység, mi a dombság. Beszélgettünk a magyar zászlóról, címerről. Rajz órán kiszíneztük a címert és füzetbe ragasztottuk. Megbeszéltük a színek, szimbólumok jelentését. ( Ld.: Tk.)

 

 04.13.

 

 Olv.: Megbeszéltük a felmérőt, aláíratva kell visszahozni!

 

 Nyt.: Tk.: Önálló munka - 99.o. előre lehetett haladni, ki meddig jutott. Beszedtem, ellenőrzöm!

 

 Mat.: Logikai feladatok: 85 feladatból oldottunk meg párat.

 

 04.08.

 

 Fog.: A két héttel ezelőtti házi fogalmazásokat olvastuk fel, beszéltük meg. 5 gyereknek hiányzott a leckéje! Többen NEM tagolták a leírtakat.

 

 Olv.: A szüneti élményeket beszéltük meg. Holnap megírjuk az elmaradt szövegértés felmérőt!

 

 Nyt.: Átismételtük az eddig tanultakat. A szünet alatt az igekötőt annyira elfelejtették, hogy 20 gyerekből csak 1 tudta mi is az. Felmérőt fogunk írni az eddig tanult szabályokból ( hétfőn), szigorúan fogom osztályozni!

 

 Mat: Lapot kaptak, annak az első oldalát oldottuk ma meg. Holnap befejezzük a 2. oldalt, és  új lapot is kapnak. A kész lapot hazaküldöm! A keddi felmérő hasonló lesz!

 

 03.31.

 

 Olv.: Elolvastuk egyszer a Nyúl c. olvasmányt+ egy lapról olvastunk (párban) a húsvéti népszokásokról. Beszélgettünk arról is, hogy ma milyen szokások vannak.

 

 Mat.: Lapon dolgoztunk, táblánál, füzetben: a törteket gyakoroltuk.

 

 Köri: Felmérőt írtunk + a felszíni formákat néztük meg a 220-as teremben + lapon dolgoztunk.

 

 03.30.

 

 Mat.: Lapon dolgoztunk, beszedtem+ táblánál + a füzetben. A törteket gyakoroltuk.

 

 Nyt.: Lapon dolgoztunk végig.

 

 03.27.

 

 

 

Mat.: A törteket gyakoroltuk lapokon. Meg is beszéltük azokat.

 

 

 

A hiányzóknak tudom javasolni a következő oldalt gyakorlásra: www.matek.ide.sk - abban a letöltések - ott is az oktatóprogramok - a törtek. Le kell tölteni, ki kell csomagolni és elindítani. NEM CSAK a hiányzóknak ajánlom!

 

 

 

Olv.: Ok.: 2-szer elolvastuk az Oda Buda c. olvasmányt és a mf.: 60.o. fenti részét is elolvastuk, megbeszéltük.

 

 

 

03.25.

 

 

 

Fogalmazás: Megbeszéltük a múltkori házit, javítottuk+40.o. 1. feladatot beszéltük meg.

 

 

 

Mat.: Törtekre bontottunk csokival, cukorkával, fonallal, keksszel, liszttel, tarhonyával, a rajzolt körökkel. Ezeket osztogattuk több részre. A füzetben is dolgoztunk.

 

 

 

Nyt.: Tk.: 95.o. - megismerkedtünk az igekötőkkel, leírtuk a meghatározást a füzetbe, ismételtünk+ tollbamondás is volt.

 

 

 

Olv.: Lapon megcsináltuk az utolsó olvasmány feladatait is, ellenőriztük a házit, volt 5 kérdés az előző olvasmányból.

 

 

 

03.24.

 

 

 

Mat.: Hf. ellenőrzése+ B oldalon az összes mértékváltást megcsináltuk, megbeszéltük. Elkezdtünk ismerkedni a törtekkel.

 

 

 

Olv.: Hf. olvasmányt 2-szer elolvastuk+ végig a feladatok 18-19.o., 20.o. 1-szer+ a feladatok. El is játszottuk kétszer  a furfangos olvasmányt, aláhúztuk különböző színekkel benne a párbeszédes részeket, fel is olvastuk azokat kétszer.

 

 

 

Köri: Átismételtük a halmazállapot változásokról tanultakat, majd mágnessel kísérleteztünk, leírtuk a megfigyelteket a füzetbe is.  Megismerkedtünk az égtájakkal, leírtuk azokat is a füzetbe. Megbeszéltük mire jó az irnytű, készítettünk is egyet csoportmunklában, segítségével megnéztük merre van észak és dél, majd megbeszéltük NY és K merre található. Elmondtuk kétszer az égtájas versikét, majd az állatkert kinyomtatott térképén ( megnézhető az állatkert honlapján) megkerestük, hogy

 

 

 

- az orrszarvútól merre van a játszótér, az oroszlánoktól a gepárd, a tótól a japánkert, a kígyótól merre van a krokodil. ( KÉT kroki is van!) (északra, keletre, délre, északra és nyugatra)

 

 

 

03.23.

 

 

 

Olvasás: Lapon az első mese+ az 1., 2., feladat.

 

 

 

Nyt.: Szóban ismétlés, rövid tollbamondás, 92.o. nagyjából végig, 93.o.1., a,b, 3.a,b, 94.o. 4.a, b

 

 

 

Mt.: Felmérés+85 feladatos lap első 3 feladata.

 

 

 

03.19.

 

 

 

Mat.: Gyak lap egyik oldala teljesen készen, meg is beszéltük a  feladatokat.

 

 

 

Olv.: Szövegértés felmérés+ Mf.: 57.o., 58.o. o. 4. feladat, de csak épp elkezdtük.

 

 

 

Nyt.: Megbeszéltük a múltkori házit, tollbamondás és javítása, kijavítottuk a köri felmérő helyesírási hibáit a nyt. füzetben, szóban átismételtük a szófajokról tanultakat. ( főnév, névelő, ige)

 

 

 

03.17.

 

 

 

Mt.: Lap- 1 oldal kész, a másikon is  dolgozott aki ügyes volt.

 

 

 

Olv.: Lapon- 12.oldalig- első két mese és a feladatok készen vannak.

 

 

 

Köri: Felm.: + aláhúztuk a tk.-ben a fontosabb részeket, amiket ki kell jegyzetelni.

 

 

 

03.16.

 

 

 

Mt.: Gyak.: Lapon gyakoroltunk, egyik oldalt végig megbeszéltük.

 

 

 

Nyt.: Felmérést írtunk az igéből+tollbamondás volt.

 

 

 

03.12.

 

 

 

Olv.: Mf.: A kolozsvári bíró első oldalát oldottuk meg. Ok: Elolvastuk a Kinizsi c. olvasmányt. A füzetben 6 kérdésre kellett válaszolni az olvasmányból. 

 

 

 

Nyt.: sZÓBELI ISMÉTLÉS+ Gyak.: 44.o. 11., 42.o. végig.

 

 

 

Mat.: A füzetben gyakoroltuk a műveletek sorrendjét, írásbeli műveleteket, kis lapon tömeg mértékváltás, nagyon részletesen megbeszéltük, kijavítottuk a házit. 

 

 

 

03. 11.

 

 

 

Mat.: A gyak. lap 2. oldala. Írásbeli osztás, szorzás, űrmérték.

 

 

 

Fog.: Hf. ellenőrzése+ 36.o. 3., 37.o. 4. 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 83
Tegnapi: 274
Heti: 953
Havi: 3 519
Össz.: 215 423

Látogatottság növelés
Oldal: Órai munka 09.20.Olvassátok el!
A 2.b osztály honlapja - © 2008 - 2017 - eotvos-jozsef-elso-b.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »