A 3.b osztály honlapja

Programok, feladatok, fontos tudnivalók

01.15. (14-én lapokon dolgoztunk.)

Mt.: Lapok 4. oldala végig + 2. oldal 2. feladata + a 3.o. 2. feladata. Ki meddig jutott. Meg is beszéltük a 4. oldal feladatait.

Nyt.: Szóban átismételtük a főnevekről, szófajokról tanultakat. A füzet hátuljába írtunk egy rövid csoportosítást. Szófajok (Főnév, ige, melléknév, megemlítve, hogy több szófaj is van.), főnév és annak csoportosítása. Kihangsúlyoztuk, hogy a tulajdonnév, köznév NEM külön szófaj, a szófaj a főnév, a többi csak annak csoportosítása.Tk.: 60-61.o. végig+ 62.o. 8-,9. feladata. Megbeszéltük a házikat is.

01.09.

Olv.: Feldolgoztuk A kiskondás c. olvasmányt+ egy könnyű szövegértést írtunk. 

Mat.: gyakorló lapon dolgoztunk. A házi lap másik felét beszéltük meg.

Nyt.: Szóban ismételtük a főnévről tanultakat, a füzet hátuljába beírtunk egy helyesírási szabályt, volt tollbamondás(Tk.:59.o.6.)+Tk.: 58-59.oldal végig kész.

Köri: Bejelöltük a felmérőhöz mit kell átismételni+ Tk.: 38.o. 1.,2.,4. feladata. beszélgettünk a 39.o. felső képéről, részben beszélgettünk az 5. feladatról is, ami a csillagos házi. 

01.08.

Mt.: Lapon dolgoztunk, náluk van.

Nyt.: Szóban ismételtünk, majd Tk.:55.o. végig, 56.o. 6., 7.,8., 57.o.9. feladata. 

01.07.

Olvasáson és matekon is lapokon dolgoztunk.

01.03.

Mat.: Füzet: Írásbeli összeadás és kivonás gyakorlása. Szf.:  45.o. 1.,2. feladat.

Nyt.: Tollbamondás, betűrend, j-s szavak gyakorlása.

Fog.: A fogalmazás tagolása; ismétlés szóban. Tk.:56.o. 1.,2. és 57.o.4. feladat.

12.11.

Mt.: Lapon dolgoztunk+a füzetben. Vettük az írásbeli kivonást tízes átlépéssel, gyakoroltuk az összeadást is.

Nyt.: Szóban átismételtük a főnévről tanultak. leírt szavakkal csoportokat alkottunk, majd a füzetben csoportosítottunk főneveket.

Tk.: 46.o. 8. feladatában aláhúztuk a főneveket. 47.o. végig+ megbeszéltük a házit.

12.05.

Mt.: Tk.: 66.o. 2., 4., 68.o.2. Házi ellenőrzése.

Nyt.: Elmaradt, jött a Mikulás.

Olv.: Szgy.: 48.o. végig+kérdeztem a tanult részeket.

Köri: Eljátszottuk a Föld mozgásait, megnéztük projectorral, megnéztük egy lámpa és egy földgömb segítségével a Hold mozgását, miért látjuk más-más alakúnak. Bejelöltük a tanulandókat, többször átismételtük.

12.04.

Nyt.: Tudorka: a szövegekben kerestünk főneveket, megbeszéltük a múltkori felmérőt. Hazaküldtem, csak az ötösöket írtam be, de ha valaki hiányzik a 2. főneves felmérőn, akkor ez a jegye lesz beírva.

Mt.: Tk.: 66.o.1.,2. feladata, megbeszéltük, javítottuk a házit.

11.27.

Mat.: Házi részletes megbeszélése, a becslésről tanultak átismétlése, Szf.:30.o. 1., 31. o. 1., ki meddig jutott. Becsülni felváltva százasra, tízesre, százasra, tízesre stb.

Nyt.: Szóbeli ismétlés, házi ellenőrzése, projectoros feladat, füzetben szavak csoportosítása, 3 mondatos szöveg alkotása minél több csoportosított szó felhasználásával.

11.22.

Mat.: Csoport és páros munka, projectoros feladatok.(Ld.facebook)

Fog.: Meghallgattuk az összes háziként leírt mesét, megbeszéltük a jó dolgokat és a hibákat.

Nyt.: Tollbamondás Tk.:42.o. 4. első bekezdése. Csoportmunka, játék a főnevekkel, projectoros feladat.

11.20.

Nyt.:Süni: 20.o. végig, 21.o. 4. + szóban ismételtünk(főnév, a köznév és tulajdonnév fogalma). Az osztály egy része elment a versmondó versenyre.

Mt.: Projectoros óra - a füzetben dolgoztunk.Az óra feladatai a facebook csoportban megtalálhatók.

11.19.

Mat.: Lapon gyakoroltuk a kerekítést.

Olv.: Csoportmunkában, önállóan dolgoztuk fel a Huncut csizmadiák c. mesét. Feleltek tartalomból(ok.:27.o.)

Angol: Lapon dolgoztunk.

11.14.

Nyt.: Tk.:Házik megbeszélése. Tk.: 36.o. 3.,37.o.4.,5.,6., 38.o.7.,8.,9. feladata. A füzetben játék a szavakkal.

Mt.: Számkirály+48.o.1.,2.,3.4.,+logikai játék.

Olv.: Felelés a tartalomból+Mf.:12.o. 1.,2.3. feladat(önálló munka)+ell. Verseket kérdeztem a versmondóktól.

Köri: Röpdolga+ Tk.: 6.,7.o. végig. Házi: Kártyanaptárt kell hozni!

11.13.

Mt.: A füzetben dolgoztunk és lapon+Tk.:43.o.4. feladata.

Nyt.: Tollbamondás+szóbeli meghatározások(a főnév), gyakorlás, játék, Tk.: 35.o.6.

11.12.

Olv.: Elolvastuk 1x a Kőleves c. olvasmányt.  Feleltek a tartalomból, kaptak 5 kérdést a füzetben, elolvastuk A rest leány c. olvasmányt.

Mat.: A múltkori házi ellenőrzése, az új megbeszélése. Az idő gyakorlása projectorral a füzetben, majd kerekítés gyak., Tudorka-22.o.1. feladata.

11.05-06.

Mat.: 05.:Az óra elején fejszámolás, majd lapon dolgoztunk vegyes feladatokkal. 06.: A füzetben gyakoroltuk az idő mérését, ellenőriztük a házit, megbeszéltük a hibás részeket. Megoldottunk a füzetben egy szöveges feladatot, majd Tk.:40.o.2.,41.o.1. feladatát oldottuk és beszéltük meg, volt aki eljutott a 42.o. 5. feladatára is. Azt még nem meszéltük meg.

Olv.05.: A verseket kérdeztem, közben a saját könyvüket olvashatták.

Nyt.: Mondatfajták felmérése.

10.26.

Mt.: Hf. ellenőrzése+tk.:39.o. 6., 38.o.1, 2. A 2. feladatot úgy csináltuk meg, mint az 1.-t:ágrajzzal.Füzetben fejszámolás.

Olv.: Szövegértés felmérés, a kapott versek olvasása.

10.25.

Fog.: Játék+ Tk.:10.o. 6.,7. feladat.

Mt.: Hf. ellenőrzése, megbeszélése, 37.o.végig+a füzetben gyakoroltuk a számszomszédokat, kerekítést.

Nyt.: A tollbamondás felmérés megbeszélése, szófajok bevezetése3tollbamondás.

10.24.

Mt.: Számszomszédok, kerekítés, szóban, a táblánál és a füzetben.

Olv.: Gondolatolvasó játék, hangos olvasás:Tudorka:30.o.

Köri: A felmérés megbeszélése, Tk.: 28-29.o.

Nyt.: Szófajok bevezetése, mondatfajták ismétlése. Játék, füzet, TK: 33.o. végig. 

10.18.

Mt.: Játékpénzzel + lapokon dolgoztunk.

Nyt.: Tollbamondás felmérés.

Fog.: 7.o.13.,8.o. végig, 9.o.5. + játék a szavakkal.

10.17.

Mat.: Lapon gyakoroltunk, majd megbeszéltük a feladatokat+ játékpénzzel számoltunk.

Olv.: Lapon dolgoztunk. Elolvastuk az olvasmányt, majd önállóan megoldották a feladatok egy részét, ki-ki ügyességének megfelelően. majd megbeszéltük, javítottuk az 1- 5. feladatokat.

Köri: Felmérés+ Tk.:28-29.o. Megnéztük a tankönyvhöz csatolt videókat, beszélgettünk a magyar fajtákról.

Nyt.: Tollbamondás a füzetben, megbeszéltük a házit, gyakoroltuk a mondatfajtákat játékos csoportmunkában. Tk.: 21.o. 9-10. feladata.

10.16.

Mat.: A felmérő megbeszélése, számolás játékpénzzel, táblai feladatok, lap 1. és  7. feladata.

Nyt.: A felmérő feladatainak átnézése, javítása a füzetben. Szóbeli gyak.

10.15.

Olv.: Ok.:20.o.: Körös pilincke c. olvasmány elolvasása, megbeszélése+Mf.: 10.o.4.

Mat.: Felmérés+Tk.: 35.o. végig.

10.12.

Olv.: Megnéztük filmen a Széttáncolt cipellők c. rajzfilmet, hogy jobban értsék holnap a táncos előadást. Majd 6 kérdésre kellett válaszolni az olvasás füzetben, melyeket megbeszéltünk.

Mt.: A hétfői felmérőre gyakoroltunk szóban és a füzetben. Szf.: 19.oldalán nagyjából kész kéne lenni a feladatokkal.

10.09.

Nyt: 16-17.o. végig. 18.o.7. feladat befejezése. Tudorka 28.o. 1.,2.,3. feladat.

Mt.: Szóban és a füzetben dolgoztunk, ill. a kapott számegyenessel.

10.02.

Mat.: Hf. ellenőrzés, megbeszélése, javítása. Szf.:17.o. 5.,6. feladata. Füzet: nyitott mondat, kukás játék, logikai feladatok.

Nyt.: Tk.:14., végig, 15.o. 8. a füzetben.+ Hf. ellenőrzése, megbeszélése.

10.01.

Mat.: A füzetben dolgoztunk: fejszámolás, nyitott mondatok, írásbeli összeadás+táblai munka. Ezeket gyakoroltuk a táblánál is.

Angol: Számok.

Olv.: Ok.: 14-15.o. hangos olvasás+az olvasmányok tartalmának megbeszélése+a mesékről, verses meséről tanultak ismétlése.

09.25.

Mat.: A házik megbeszélése, javítása (kitérve arra is, hogyan kerülhetők el a hibák), számkirály, szóbeli ismétlés, füzet: nyitott mondatok gyak.+Zrínyis lap.

Nyt.: A leosztályzott másolós lapok megbeszélése, átnézése, az olvasás házi ellenőrzése megbeszélése( Kati néni jelezte, hogy sok hiba volt.) A nyelvtan házi ellenőrzése. Tollbamondás a füzetben, Tk.: 11.o. 3.,4., 12.o. 5.,6. feladata.

09.20.

Mt.: Füzet: Maradékos osztás, nyitott mondat gyak. füzet+tábla) Megbeszéltük NAGYON részletesen az új házit. Kész a Tk.: 12.o. 3. feladata (a füzetben).

Nyt.:  megbeszéltük a házit, mindenki felolvashatta az általa írt mondatokat. Ezeket megbeszéltük. Süni: 11.o. 2. feladata, részletesen megbeszéltük. 

Fogalmazás: Szójátékokat játszottunk a laminált lapon, átismételtük a szóról tanultakat, s megbeszéltük az 5. o. 4. feladatának első részét, az új és régi házit.

09.19.

Mt.: Közösen megbeszéltük a házikat, majd gyakoroltuk a maradékos osztást a füzetben, a szöveges feladatokat. Tk.: 20.o. 1. feladata+ 12.o.3..

Nyt.: Tk.: 8.o. 12.,13., 10.o.5.,6.,7.

09.18.

Nyt.: Tk.: 7.o. 5. feladata szóban, bekereteztük a szópárok közös szótagját.6-9. feladat. 8.o. 10, 12. feladata. A 11. házi, s nem számokat, hanem a szótagolt szavakat kell beírni a táblázatba, mind a 16ot. Húztunk minden helyre még 2 vonalat, így 4-4 szót írhatnak egy részbe. Ha kevés lenne, írhatják alá is.

Mt.: Felmérőt írtunk sima műveletekből. Aki elkészült a Szf. 12-13.oldalán dolgozhatott.

09.17.

Mt.: Füzetben dolgoztunk. Gyakoroltuk a maradékos osztást, a szöveges feladatokat, megbeszéltük a régi és új leckét.

Olv.: Elolvastuk az Ok.: 12.o. meséjét, majd röppentyűt írtunk a tartalmából.

09.12.

Mat.: Gyakoroltuk a szorzótáblákat, az időt, a római számokat, kijavítottuk a házit, megbeszéltük az újat és megcsináltuk a: Tk.: 7.o. 4.,5. és 6. feladatát.

Nyt.: Átismételtük a hangokról tanultakat, megcsináltuk a Tk.: 6.,7.,8. feladatát, megbeszéltük a régi házit, majd az újat is.

Köri: Átismételtük a tavaly tanultakat, majd a Tk.: 20.o. 1.,2. feladatot.

Olvasás: Írtunk kisdolgát a múltkori meséből, megbeszéltük, megcsináltuk a munkafüzetben a 4.oldal feladatait, majd elolvastuk az Ok.-ben a  11.o. versét. Megkerestük a rímpárokat, megszámoltuk a sorok szótagszámát.

05.30.

Mat.: Lapon dolgoztunk, megbeszéltük a házit, javítottuk.

Nyelvtan: Lapon dolgoztunk, gyakoroltunk.

05.18.

Mat: Röpdolga a maradékos osztásból. Tk. 69-70.o., a 69. oldallal kész kellene lenni!

Nyt.: Felmérő füzet+szóban és a füzetben gyakoroltuk a mondatfajtákat. Felmérőt írunk.

Olv.: Röpdölga+ Ok.:44.o. + mf.: 64.o. 1., 2. feladata készen van.

05.16.

Mt.: Hf. részletes megbeszélése, + Ksz. : Ld. Hf.

Nyt.: Lapokon dolgoztunk, befejeztük a tegnapi 4 oldalt. Bezsedtem átnézni!

05.15.

Mat.: Táblánál gyakoroltuk az írásbeli osztást, majd a sárga könyv:68.o. végig kész,71.o. 2. feladata is készen van.

Olv.: A megnézett filmhez feltett kérdésekre válaszoltak a füzetben, majd elolvastuk a Szgy. 44. oldalán levő olvasmányt, megbeszéltük a 43.o. feladatait.

Nyelvtan: Megbeszéltük a házit, gyakoroltuk a mondatfajtákat a projectorral, lapon dolgoztunk.

Köri: Felmérőt írtunk, majd átismételtük az anyagokró, halmazállapotokról tanultakat, beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtésről, a környezetvédelemről. Ezekből FELMÉRŐ lesz.!

05.14.

Mat.: Lapon dolgoztunk. A gépes feladatos oldalon oldottunk/beszéltünk meg 4 feladatot.

Nyt.: Szóban gyakoroltuk a mondatfajtákról tanultakat, majd a felmérő füzetben dolgoztunk, hátul a vonalas részen írtuk le, amit meg kell tanulni, ill. a tollbamondást.

05.10.

2. órától fogászaton voltunk, az 5. órára értünk vissza, akkor ment 6 kisgyerek komplex versenyt írni, majd ebédeltünk. Izgalmas nap volt :) Holnap küldöm haza a fogászati könyveket!

05.08.

Matek: Lapon dolgoztunk

Nyelvtan: Lapon dolgoztunk

Olvasás: Lapon dolgoztunk

Köri: Ismételtük, gyakoroltuk szóban az éves anyagot. A felmérő füzetkék NEM egy formák! Az osztály kb. felének másmilyen felmérő füzete van!

05.04.

Mat.: Tk.: 57.o. 2.,3. + 56.o.2.,3.

Nyt.: Lapon dolgoztunk. Ld. Facebook.

Olv.: Próba - versek, dalok

05.03.

Olvasás: Lapon dolgoztunk.

Matek: A füzetben gyakoroltuk a szöveges feladatokat+a maradékos osztást.

04.27.

Mt.: Lapon dolgoztunk, beszedtem.

Olv.: OKO hét lezárása

Nyt.: Lapon dolgoztunk, beszedtem.

04.20.

Olvasás: Lapon.

Matek: Ksz.:74.o. + megbeszéltük + Hf. ell. 

Nyelvtan: Füzet - tollbamondás+ szóban ismételtük az eddigieket+ ellenőriztük a házit, megbeszéltük nagyon részletesen.

04.19.

Mt.: Ksz.: 68.o. végig, megbeszéltük a házikat is, megoldottunk szöveges feladatot a füzetben, gyakoroltuk a műveleteket.

Nyt.: Nyk.: 84-85.o. végig.

Etika: Április hónap jeles napjai.

04.05.

Mat.: Lapokon dolgoztunk. Az egyiket beszedtem, azt még befejezzük, a másik náluk van.

Olv.: A Tatuban olvastuk el A róka és a vadmacska c. történetet. Megbeszéltük az ismeretlen szavakat, majd lapon dolgoztunk. Mivel a lap hibás (nem én készítettem), megbeszéltük a feladatokat, majd azt is, hogyan kell elkészíteni a házi feladatot.

03.27.

Olv.: Felelés az Arany Laciból, majd beszélgettünk az önáálóan olvasott ismeretektől.

Nyt.: Tollbamondás felmérés, játék kérdő és kijelentő mondatokkal.

03.26.

Nyt.: A füzetben dolgoztunk + több projectoros feladat volt. Mondatfajták.

Mt.: Témazáró felmérés.

03.20.

Olvasás: Lapon dolgoztunk: A sün c. olvasmány feldolgozása + csillagos feladat: A rúkhmadár.

Mat.: Lapon dolgoztunk.

Nyt.: Témazáró felmérés+lap.

03.09.

Olv: A mesékről tanultak összefoglalása szóban + mf.:44-45.oldal.

Mat.: Hf. ellenőrzése megbeszélése, Ksz.: 61.o. 4. feladata, részletesen megbeszéltük a megoldás menetét, miértjét. Gyakoroltuk a 7-es szorzást, bennfoglalást,  SÁRGA tk.: 42.o. 3. megbeszéltük, miért osztható minden 6-tal osztható szám 3-mal is. 45.o. 1. feladata+ megbeszélése. A nap száma lapocska kitöltése.

Nyt.: Lapon dolgoztunk - gyakoroltuk az eddig tanultakat.

03.08.

Nyt.: 70.o. 2., 71.o. 3. feladata + 71.o. 4. a + tollbamondás+ a tanultak átismétlése. Tollbamondás szövege:

Szavak:

1. csoport: fölött, Gergő, otthon, reggel, kotta, makk, Zsófi,

2. csoport: jött, lesz, hallgat, mögött, együtt, órakor, utána, jobbra, délelőtt

A szavakat csoportonként abc rendbe is raktuk.

Mondatok:

A háztetőre gólya szállt. Zoli a bátyjával nézi. Mit hozott a csőrében? Egeret, békát fogott.

Mt.: Hf.ellenőrzése, Gondoltam egy számot.. játék, projektoros feladat: gépes feladatok. megoldásuk a füzetben. Írtunk egy szorzós lapocskát is. 6-os és 7-es szorzótábla gyak.

Olv.: Feleltünk a mesékből, közben a Tatuban dolgozhattak.

03.02.

Mat.: Szorzótáblák gyakorlása, Számkirály, Bingó,  a 3-as és 6-os öszzehasonlítása. Hf. ellenőrzése + 41.o. 1.

Olv.: Tatu: a házik megbeszélése, hangos olvasás + lap végig + 100-101.o. 1-szer, beszélgetés az olvasottakról.

Nyt.: Lap+füzet tollbamondás + 67.o. 5., 68.o.1. feladata.

02.22.

Mt.: Sárga: Szorzós röpi + szóban gyakoroltuk az eddig tanultakat + Sárga: 33.o. 2.,3., 34.o. 1. feladata.

Olv.: Feleltünk a versből + Ok.: 98.o. 3x + Mf.:  51.o. 2.,3.,4. feladata.

02.20.

Olvasás: Lakáscsere c. olvasmány feldolgozása (Mosó Masa  mosodája).

Nyt.: -lj, -llj, -nj, -nyj.

Köri: Megírtuk a felmérőt, ismét megbeszéltük, leírtuk a füzetben, hogy mit is kell tudni.

02.16.

Mat.: Számtáblás, dobokockás, szorzásos feladatok.

Nyt:Tollbamondás+javítása, betűrend, másképp írjuk, halljuk, -lj, -llj

02.16.

Olv.: A gomba alatt c. mese feldolgozása.

Nyt.: Tollbamondás,annak javítása+ ismétlés, játék+ a házik megbeszélése.

Mt.: Ksz.: 58.o. végig. 

02.14.

Mat.: Számtáblás feladatok, 4-es szorzás, osztás gyakorlása, szorzós társasjáték, szorzós Bingó játék, a régi és az új házi részletes megbeszélése. Tk.: 25.o. 1.

Nyt.: Részletesen megbeszéltük a házi feladatot, egyesével meghallgattunk mindenkit, mert sok volt a hiba. Új részt vettünk, új fogalmakkal, nem csoda, ha most még nem ment olyan jól. Aztán megbeszéltük a tankönyv  58.oldalán az 1. feladat a és b részét, majd a 2. feladat a részét, megbeszéltük az új házit is. 

02.13.

Olv.: Feleltünk a tartalomból(ok.:86.o.), nem igazán ment. Megbeszéltük, hogy mi a rokka, az orsó, néztünk róla filmet is. Majd elolvastuk Az okos pásztorfiú c. olvasmányt (ok.:87.o.), megbeszéltük miről szól, majd a király első kérdéséhez, a fiú első válaszához a lap szélére emlékeztetőt rajzoltunk.

A király kérdése: Hány csepp víz van a tengerben? Rajzoltunk a kérdés elé, az ok. belső szélén levő üres helyre egy kék vízcseppet, alá a "tengert".

Fiú válaszához: folyót rajzoltunk, amit lezártunk.

Így kell a háziban is : az ok.-ben lerajzolni a király többi kérdését, a fiú válaszait.

Mt.: Ellenőriztük a házit, gyakoroltuk az eddig tanult szorzásokat, osztásokat. Sokan bizonytalanok, nem tudják. Óra elején írni fogunk röpiket. Számtáblán jelöltük a 2-es, 4-es szorzások szorzatát, megkeresték, majd megbeszéltük az egyezéseket, azok okát. Leírtuk a füzetben a 4-es szorzásokat, osztásokat. (Ennek mintájára kell leírni a házit is.)

Nyt.: Kijavítottuk, megbeszéltük a házit, a tegnapi kijavított felmérőt, majd kerestünk olyan szavakat, melyeket máshogy ejtünk, mint írunk. Játszottunk is ilyen szavakkal, majd a lapunkon megcsináltuk a 3. oldalán levő feladatokat. 

Köri: Leírtuk a füzetbe a halmazállapotokról tanultakat, majd kísérleteztünk. Megnéztük, milyen a víz 3 halmazállapotban. Jeget fogtunk, néztük, hogyan olvad el,  majd hogyan párolog.

Megbeszéltük, hogy  a víz párolgása, kicsapódása nélkül nem lenne vizünk. Megnéztünk egy 3D-s animációt a víz körforgásáról, majd egy filmet is. Lerajzoltuk a füzetbe is.

 02.12.

Nyelvtan: Témazáró felmérő: Szótő és toldalék

Mat.: Számtáblás feladatok, műveletek gyakorlása,  szorzás és osztás, sárga tk.:22.o. végig, 23.o. 2.,5. feladata. Házi ellenőrzése.

02.09.

Mt.: Sárga könyv 21.o. végig+ játékos feladatok a szorzótálával, műveletekkel.

Olv.: Ok.: 84-85.o.+ mf.: 41.o. végig. Feleltünk a tartalomból.

Nyt.: Kijavítottuk a nyevtan felmérő füzetet, majd lapon dolgoztunk. 

 

02.07.

Mat.: Gyakorlás-számtáblás játékok, bummos játék, szorzás gyak., megbeszéltük a házit.

Nyt.: Megbeszéltük a házit, szóban átismételtük az eddig tanultakat, játszottunk is toldalékos szavakkal.

02.06.

Mat.: 2-es szorzás, bennfoglalás gyak.,szorzós szerencsekerék, műveletek, számtáblás játékok

Olv.: Megnéztünk egy rövid filmet a farsangról, majd olvastunk egy szöveget és megoldottuk a feladatok  egy részét.

Technika: Az olvasás órához szorosan kapcsolódva megnéztünk egy filmet a busójárásról, majd busóálarcokat készítettünk.

Nyelvt.: Projectoros feladatokkal, lapon és a füzetben gyakoroltuk a szótőt és toldalékot. Írtunk egy rövid tollbamondást, gyakoroltuk a betűrendet.

02.02.

Mat.: 2-es szorzótábla gyakorlása szóban, versikével, lapon, számtáblán, műveletfelhővel, golyós számolóval.

Olv.: Megnéztünk a youtube-on egy másik Az időjós c. népmondát. Megbeszéltük ennek a műfajnak a jellemzőit. Játszottunk is, kitaláltunk egy mesét, s megnéztük, az hogyan változik, ha más és más kisgyerek mondja el. Ok.: 82.o. 2-szer+mf.40.o. végig. Elolvastuk az ok.:83. oldalán levő olvasmányt is, megbeszéltük a nehezebb szavak jelentését.

Nyt.: Ellenőriztük a felmérő füzet házi feladatait, játszottunk kérdőszavas kockával, toldalékos szavakat kerestünk egy szófelhőn, játszottunk Lehet ön is milliomos játékot toldalékos szavakkal, szóban átismételtük az eddig tanultakat. 

02.01.

Mat.:Kétjegyű számok képzése,  szorzás, bennfoglalás értelmezése golyós számolóval, dobokóckákkal. Kék tk.: 85.o.4., 84.o. 4. feladata. Sárga tk.: 17.o. 1.,2. feladata. A 2-es szorzó- és bennfoglaló tábla gyak., kirakása golyós számolón. A régi és új házi megbeszélése.

Olv.: Eljátszottuk a kakas meg a pipét, majd elolvastuk és megbeszéltük az Ok.: 80-81.oldalán található olvasmányokat, majd elolvastuk a 82.oldalt is.

01.29.

Olv.: Megbeszéltük a pénteki házit, kijavítottuk, már aki, a hibákat. Beszélgettünk az állatok védelméről, megmagyaráztuk az ismeretlen szavakat. Majd elolvastuk a barnamedvés olvasmányt.

Mat.: Számtáblás feladatokkal kezdtünk: sorozat 2-vel, 3-mal; jelöld a 35<g<56 megoldásait, átismételtük a nagyobb egyenlő, kisebb egyenlő jelentését. Játszottunk számtorpedót. Szóban is mondtunk sorozatokat. Gyakoroltuk az idővel kapcsolatos ismereteinket: most ismét a negyed, fél és háromnegyed volt soron. Koronggal kiraktunk szorzásokat, felírtuk összeadással, bennfoglalással. Megbeszéltük az új házit, ellenőriztük a régit, majd Számkirályt játszottunk levezetésként.

 

01.26.

Mt.: Számtáblás feladatok, szorzás, bennfoglalás koronggal, a füzetben. Tk.:11.o.+ megbeszéltük a házikat.

Olv.: Tatu: Két kiskakas c. mese feldolgozása. Hangos olvasás gyak.

Nyt.: Az eddig tanult toldalékok átismétlése, a házi ell., tollbamondás a füzetben.  

01.24.

Olv.: A kakas és a pipe c. olvasmány feldolgozása.

Mat.: Korongokkal gyakoroltuk a szorzást, majd felmérőt írtunk (szorzás értelmezése).

01.22.

Mat.: A szorzás értelmezése golyós számolóval, pálcikával, Ksz.:51.o. 1. és 2. feladata. A felső része rossz!!!! az 1. feladatnak, azt TILOS elolvasni, mert csak összezavarja őket!

Olv.: Ok.: 77.o. o. 2-szer + megbeszéltük+ mf.: 37.o. 1.,2. feladata kész.

Megbeszéltük, ellenőriztük az összes házit.

01.17.

Köri: Ismételtünk, aztán feleltünk.

Nyelvtan: Megírtuk a felmérőt.

Mat.: lapon gyakoroltunk, hazaküldtem, holnap felmérés. 

01.16.

Mat: Lapon dolgoztam, hazaküldtem!

Olv.: Szövegértés felmérőt írtunk.

Nyt.: Lapon dolgoztunk, náluk van, javítani kell.

01.15.

Minden órán(ma is és pénteken is) lapokon dolgoztunk. Ezeket hazaküldtem, alá kell íratniuk! A pénteki lapokat nem kell aláírni.

01.09.

Olv.: Olvasókönyv 74-75. o.+ beszélgetés az olvasottakról.

Nyt.: Szótő+toldalék  gyakorlása szóban, a táblánál, a füzetben+Tk.: 47.o. végig.

Mat.: Ellenőriztük a házit, meg is beszéltük. Játszottunk - Gondoltam egy számot. Gyakoroltuk a fejszámolást. Ksz.: 47.o. 1.,2. fel.

01.08.

Mat.: Játékok: Bingó-műveletek gyak., Memória-római számok, számtábla-Gondoltam egy számot.. játék. Táblánál-szorzás megismerése, + szorzó, szorzandó, szorzat fogalma. Tk.: 4.o. lenti feladat.

Olv.: Ok.: 73.o. Vár és forrás c. olvasmány feldolgozása.

01.05.

Matek: Gyakorlás, ismétlés, a házi ellenőrzése+az új házi RÉSZLETES megbeszélése.

Olvasás: Ok.: 72.o. + Mf.: 35.o. végig.

Nyelvtan: A toldalékolás bevezetése, játékok a füzetben.

01.03.

Mat.: Római számok, műveletek, nyitott mondat gyak. Lapokon, laminált lapon, pálcikával dolgoztunk.

Köri: Megismerkedtünk a térképpel, majd átismételtük szóban az érzékszervekről tanultakat. Tk.: 46.o. 1.,2., 47.o. 3.,4. feladatát beszéltük meg.

Nyt.: Tollbamondás volt, játszottunk a füzetben, majd megcsináltuk a 46.o. 1. feladatát.

Megbeszéltük a házi feladatokat.

12.15.

Írtunk egy szövegértés és egy szótagolós felmérést.

12.14.

Mat.: fejszámolás -Számlavina és Sarkos játék, Tk.: 43.o. 4. A és B, 44.o. 3. feladata.

Nyelvtan: Szótagolós játék szóban, füzetben szótagolós feladatok. HOLNAP FELMÉRŐ

12.08.

1.óra Mikulás váltó

2-4.óra Fogászat

5.óra Ebédelés, a nap értékelése

12.07.

Mat.: 64.o. végig, 65.o. végig, 66.o.végig, 67.o. 1.,2. feladata.

Nyt.: A tollbamondások javítása a füzetben. Szótagolás gyakorlása.

12.04.

Olv.: Ok.:66-67.o.1-szer+tartalom 2-szer. El is játszottuk. A füzetben írtak 3 kívánságot. Mf.: 33.o. 1. feladatát elkezdtük megoldani.

Mat.: Megírtuk a felmérőt.

11.29.

Mat.: Ellenőriztük a házi feladatot,majd lapon gyakoroltunk, a lapot meg is beszéltük. Aki a lapon az összes feladattal elkészült, az a gyermek a Ksz.:39.oldalán az "A" feladatokat kezdte megoldani.

Nyt.: Tollbamondás az üzenőben, szótagolás szóban és a füzetben, ellenőriztük a házi feladatot is.

KÖri:Megírtuk a felmérőt, majd a Tk.:32-33.oldal.

11.28.

Olv.: Ok.:64-65.o.+ Mf.: 24.o. 2., 3.,5. feladata. Egyszer elolvastuk a 66-67.oldalt is.

Nyelvtan: Kijavítottuk a tollbamondás felmérőket a füzetben, majd tollbamondást írtunk a füzetben.

Mat.: Dolgoztunk lapon, számoltunk fejben+Ksz.: 38.o.4.,5. feladata. A lapot megbeszéltük, javítottuk, a Ksz.-t holnap még folytatjuk, majd együtt javítjuk.

11.25.

Olv.: Ok.: 63.o. + Mf.: 23.o. - A házi feladat ellenőrzése. 23.o. 9., 10.,11. feladatok. +64.-65.o. 1x + 1. feladat.

Mat.: Házi ellenőrzése, golyós számolós feladatok(műveletek tízesátlépéssel), feladatok lapon+megbeszélésük, Számlavina játék csoportban.

11.24.

Olv.: Ok.: 60-63.o.  Összefoglaltuk az  állatmeséket. Mf.: 20.o. 3.,4., 21.o. 1.,2.,3.  22.o. 2.,3.,4.

Nyt.: Tollbamondás felmérés+ csoportmunkák. Szótagolás, szólánc, szógyűjtés megadott szempont szerint.

Mat.: Fejszámolás, ellenőriztük a házit, Ksz.:37.o. 3.,4. feladat+ megbeszéltük, játék műveletekkel.

11.22.

Köri: Ismételtük az égtájakat, megtanultuk, lerajzoltuk a felszíni formákat, a folyó- és állóvizeket. FELMÉRŐ!!! TANULNI!!

Mat.: Gyakoroltunk golyós számolóval, ismételtük a római számokat, időt, mértünk a számegyenessel hosszúságot, ellenőriztük a házit.

Nyt.: Megbeszéltük a házit, 37.o. 6. feladata kész, mondatokat írtunk a füzetbe, ki is javítottuk+ gyakoroltuk a szótagolást.

11.21.

Olv.: Lapon-megbeszéltük a házit, elolvastuk 2-szer az olvasmányt, feleltünk a tartalomból. Két kisgyerek bemutatta a kedvenc könyvét.

Mat.: Ksz.: 34.o. 1. C,D

Nyt.: A témazáró felmérés javítása a füzetben, szótagolás gyak.. 

 

11.17.

Köri: Tájékozódás. A fő égtájak, az iránytű. Készítettünk is iránytűt.

Mat.: Számtábla: nyitott mondat gyak.,

Golyós számoló: tízes átlépés előkészítése.

Óra: Egész órák beállítása. + A füzetben: nyitott mondat gyakorlása.

Nyt.: Szótagolás: Mf.: 36.o. végig + füzetben szavak gyűjtése megadott szempont alapján. ( Egy szótagú, két szótagú.) Szóban szótagolás gyakorlása.

11.16.

Etika: Hernyós lap - beszélgetés az ígéretekről, azok betartásáról.

Mat.: Házi megbeszélése, nyitott mondatok gyakorlása a táblánál, a füzetben, műveletek gyakorlása.

11.15.

Mat.: Ksz.: 31.o. végig, van aki a 32.oldalon is dolgozott. Még nem ellenőriztük, mert közben kérdeztem a verseket a versenyesektől.

Köri-olv.: Az iskola könyvtárában voltunk.

Nyt.: Megbeszéltük a  felmérőfüzet feladatait. Holnap felmérőt írunk.

11.09.

Mat.: Lapon dolgoztunk

Etika: Tatu: 32.o. Igazmondás, becsületesség

Írás: Mf.:31.o. 6., 32.o.végig +Tollbamondás

11.08.

Nyelvtan: Tollbamondás, betűrend és ABC gyak.

Köri: Hosszúságot mérünk (Tk.:26-27.o.)

10.27.

Olv.: Szövegértés felmérés+Ok.:59.o. 2-szer.

Mat.: Ksz.:19.o. végig.+ a házik megbeszélése.

Nyt.: 28.o. végig+ 29.o.4.,6. feladata.

10.24.

Mat.: Házi ellenőrzése, gépes feladat a füzetben, meg is beszéltük, javítottuk, majd a Tk. 41.o. végig+42.o. -ki meddig jutott.

Olv.: Szgy.: 32.o. Elolvastuk+a feladatokat kellett önállóan megoldani, majd javítottuk.

Nyt.: Tollbamondásból írtunk, majd menüt kezdtünk készíteni ebédhez a füzetben.

10.20.

Mat:Tk.:40-41.o. ki meddig jutott, megbeszéltük a feladatokat a gépesig.

Olv.: Szövegértés gyak. 32.o. 4 kérdésre kellett válaszolni a füzetben, majd megbeszéltük a válaszokat, elolvastuk az olvasmányokat.

Nyt.: Tollbamondás felmérőt írtunk.

10. 19.

Mat.: Hf.:ell.+gyakorlás szóban+40.o. végig. Kenguru versenylap első 6 feladatát is megbeszéltük.

Nyelvtan: Tollbamondás a füzetben+javítás, szóbeli ismétlés. Házi ell.+új házi megbeszélése.

10.18.

Mat.: Táblai gyak., számtábla, + Ksz.:13.o.3.,4. feladata+a házi ellenőrzése.

Nyelvtan: Tollbamondás a füzetben, megbeszéltük +szóban és a táblánál gyakoroltuk a hangokról tanultakat. 

Köri: Tk.:18.o.1.,2.,3.,19.o.4.,5.,20.o. 6.,7., 21.o. 1.,2.,3., 22.o. 4.,5. feladata.

10.16.

Mat.: Tk.:34-35.o.

Olv.: Ok.: 24.o. végig+Mf.:14.o. 1.,2.,4. feladata

10.13.

Olv.: Mf.: 15.o. 4. Ok.:23.o. végig.

Mat.: Tk.: 33.o. végig + lap.

A nyelvtan elmaradt.

10.12.

Mat.: Tk.:32.o. végig + számtáblás, számolós, számszomszédos feladatok+ házi ell..

Olv.: Ok.: 22.o. + megbeszélése, alul a kérdések+feladatok kis lapokon.

Nyt.: Házi ell.+jav.+ Mf.:22.o. végig+23.o.3.a

10.11.

Köri: Tk.: 16-17.o.

Nyelvt.: Tollbamondás a füzetben, 20.o. 1.,2.,21.o. 3. feladata.

Mat.: 30.o. 1.,2.,3.,4., 31.o.1.,2.,3.,4.

10.10.

Olv.: Javító felelés hangos olvasásból, és javító felmérés szövegértésből.

Mat.: Tk.: 28. végig+ laminált lap, számtábla, golyós számoló.

Nyelvtan:18.o. 1.,2.,19.o. 3.,4. feladata+ abc+a magánhangzókról tanultak ismétlése.

10.06.

Nyt.: Házi ellenőrzése, javítás. Tk.:16.o. végig. ABC

Olv.: Szövegértés felmérés, felelés hangos olvasásból.

Mat.: A Hf. javítása, megbeszélése. Számtábla, golyós számoló, számkártya + Tk.:27.o. 1.,2. 

10.05.

Minden házi  RÉSZLETES megbeszélése +

Mat.: Számok 100-ig, sorolás tízesével, ötösével, számok helye a számtáblán (számtáblás játék - számtorpedó), a kétjegyű számok tulajdonságai, sorozatok. Tk.: 25.o. 1.,3.,4. feladata.

Köri: Tk.:13.o. 3.,4.,5. feladata,14.o. 1.+ füzet, az erdő szintjei.

Olv.: Szövegértés gyakorló: 10.o. végig.

Írás: Tk.: 14.o.1.,2. feladata, abc gyak., feleltünk a versből is.

 

10.02.

Mat: Felmérő írása, számok 100-ig.

Olv.: A Kék meg a Sárga c. olvasmány feldolgozása. Ok.:18. o. 1-szer meghallgattuk, 2-szer elolvastuk, elmondtuk a tartalmát, majd feladatokat kaptak lapokon.

09.28.

Etika+olvasás: A kis almás történetet javítottuk ki a szövegértés gyakorlóban, közben a csúfolódásról beszélgettünk, miért is rossz dolog az. Majd a Janikovszky lapot kezdtük olvasni, megbeszélni.

Matek: A tegnapi házit beszéltük át nagyon részletesen, gyakoroltuk a számolást 20-as számkörben. Ismét kapnak minden óra elején egy adag gyakorló feladatot, mert nem úgy megy, mint szeretném. Írattam velük 10 fejszámolásból egy kis röppentyűt, amire kaptak egy jegyet, nem nagy jegyet, inkább csak egy kis jelzőt, hogy lássák, van mit gyakorolni. Majd a Tk.-ben a gépes feladatokat oldogattuk.

Nyelvtan: Megírtuk a másik felmérőt, ami most sokkal jobban ment, mint az előző, bár sajnos nem mindenkinek.

09.27.

A fákról, virágokról tanultak ismétlése, fás szár, lágy szár jellemzői,1Tk.10-11.o. végig. Új anyag: Az erdő szintjei 12.o.1. feladata.

Mat.: Megismerkedtünk a golyós számolóval, gyakoroltuk a számok tulajdonságairól tanultakat, megbeszéltük a Tk.:20.oldyelvatan:alán a házit, és a3. feladatot.

Nyelvtan: Megbeszéltük a tegnapi házit,  a felmérőben előforduló hibákat, amiket ki is javítottunk, bár nem mindenki. Elmondtuk az abc-t, külön többször is a magánhangzókat. Megbeszéltük milyen a hosszú, a rövid. Átbeszéltük a 9.9oldalon a 4. feladat szavait.

 

09.26.

Olv.:Órarend feldolgozása Ok.:17.o. Szgy.: 10. vagy 11. oldal.

Nyelvtan: Tollbamondás a füzetben, az abc, a magánhangzókról tanultak ismétlése, Mf. 8.o.1.,2.a. A tegnapi és a mai házi megbeszélése.

Matek: A felmérő hibáinak megbeszélése.

09.25.

Olvasás órán feldolgoztuk A csodálatos radírgumi c. olvasmányt.

Matekon felmérőt írtunk.

09.20.

Mat.: Lapokon dolgoztunk. Szöveges fel.+gépes feladat gyakorlás. Megbeszéltük a tegnapi házit, bejelöltük a mait. Játszottunk kukás játékot.

Nyelvtan: A füzetben dolgoztunk. Tollbamondást írtunk, megbeszéltük, javítottuk. Beszedtem, füzetet cseréltünk.

Köri: A füzetben lerajzoltuk az évszakok jellemzőit, szóban, kártyák segítségével átismételtük az érzékszervekről tanultakat, átismételtük az állatok jellemzőt (madarak, emlősök).

09.19.

Olv.: Felmérőt írtunk, mesét hallgattunk, beszélgettünk róla, ellenőriztük a leckét, megbeszéltük a mai házit.

Mat.: Lapokon dolgoztunk, gyakoroltuk a gépes és szöveges feladatokat. 

Nyelvtan:  A füzetben dolgoztunk+ feleltünk az ábécéből.

09.18.

Mat.: A füzetben és laminált lapon dolgoztunk. Gyakoroltuk a nyitott mondat, sorozat, pótlás, szöveges feladat megoldását.

Olv.: Feldolgoztuk a Cicaiskola olvasmányt (projektorral), elolvastuk az olvasmányt, megbeszéltük a házit.

09.14.

Mat.: A tavalyi felmérő füzetben dolgoztunk, amit hazaküldtem. A nem megoldott feladatokon lehet gyakorolni, a füzetet NEM kell visszaküldeni, de az otthon megoldott feladatokért lehet piros pontot kapni, ha behozza nekem a gyerkőc. A 7. számú felmérőtől gyakoroljanak! HÉTFŐN FELMÉRŐt írunk!

Írás: Másolás a füzetben. 

09.13.

Matek: Lapon dolgoztunk.

Olv.: Szgy: 7.o. végig.

Nyelvtan: füzet+lap.

Köri: 7.o. 3.,4. + ismétlés. 

09.12.

Olv.: Ok.:10.o. 1-szer, megbeszéltük a tartalmát. 12.o. egyszer. O.mf.: 6.o. végig.

Mat.: Füzetben játszottunk kukás játékot, a táblánál is játszottunk, megbeszéltük a házit+ Tk.:8.o. 3-5. feladata van készen.

Nyelvtan: Lapon dolgoztunk, meg is beszéltük. 

09.07.

Matek: Ellenőriztük a matek dobozok tartalmát, majd koronggal gyakoroltuk a műveleteket. Fejszámolás+sorozat: projektorral. Számok tulajdonságai. Számkirály.

Olvasás+írás: Ok.: 6.o. 1-szer+ Mf. feladatai. Hangok, betűk és tulajdonságaik. 

09.06.

Mat.: Hf. ellenőrzése+Tk.:5.o.4-6. feladatok+Tk.:6.o. 1.,2. feladat.

Nyt.: Tollbamondás+szóbeli ismétlés+az új Hf. megbeszélése.

Köri: ismerkedés a Tk. jelrendszerével, megnéztük miről fogunk tanulni ebben az évben, s ismételni kezdtük, hogy mit tanultunk a múlt évben.

 

 

 

 

 

 

 

Í+O: Olvasás munkafüzet.

03.03.

Olv.: Ok.: Az ly-os oldalak végig+Első ok. 4-5.o.

Mat.: Szabályjáték, sorozat, számok tulajdonságai!szöveges feladatok megoldása lapon+a füzetben.

03.02.

Mt.: Tk.: 92.o. végig+füzet.

Olv.: A Tappancs újságban dolgoztunk+ Mf.: 66.o. 1. feladata van készen.

Írás: A füzetben gyakoroltuk a ty betű írását, volt tollbamondás is. Megcsináltuk a Gyb.-t végig.

Köri: Összefoglaltuk az őszről tanultakat, írtunk egy pici felmérést az egészséges ételek - egészséges élet témakörből. 

03.01.

Olv.: Lapon dolgoztunk+Ok.: 118.o. végig.

Írás: A füzetben tollbamondás+ Gyb.:75.o. 3.,4.

Matek: Számkártyák - szabályjáték, sorozat gyak., bingó. Lapon: nyitott mondat+ szabályjáték+ sorozat.

02.28.

O+Írás: Lapokon dolgoztunk.

Mat.: Számkártyák+füzet - szöveges feladatok megoldása.

02.23.

Olv.: Ok.: 116-117.o. végig.

Írás: Füzetben volt tollbamondás. Beszedtem a füzeteket átnézni.

Köri: Mindenki elmondta, hogy mit, miért és hova ragasztott. Már akinek volt ragsztása. Kaptak érte mosolygóst az ellenőrzőbe. Átismételtük az évszakokról tanultakat. A jövő héten kiegészítjük, összefoglalunk, beragasztjuk a fontos tudnivalókat a füzetbe, s írunk egy röpdolgát az ételekből. Az utána következő órán viszont felmérőt írunk az évszakokból.

02.22.

Mat.: Lapon dolgoztunk+tegnapi házi ell.,új házi megbeszélése.

Olv.: Előző lap javítása, megbeszélése, új lap írása. Régi lap náluk van, a 2. feladat első része hibás, így azt nem vettem figyelembe.

Írás: Lapon dolgoztunk.

02.21.

Olv.: Lapon - elolvastuk+ a feladatok is készen vannak.

Írás: Füzetben+ lapon

Matek: Tk.: 72.o. nyitott mondatok+számkártyák 20-ig+ szabályjátékok.

02.20.

Olv.: Lapon: beszedtem, értékelem + másik lap: elolvastuk, megbeszéltük a feladatokat. 

Írás: Ma nem nagyon maradt rá időnk, csak 1 magyar óránk volt, így holnap az írás lesz hangsúlyosabb. A cs betűt tanultuk meg vázolni, kötni.

Mat.: Számkártyák 20-ig (volt, akinek még mindig nem volt számkártyája, így 10 percig számkártyákat készítettem), számolás 10 felett. Lapon dolgoztunk: gépes+ nyitott mondat gyak. Megbeszéltük a pénteki felmérő lapokat. ALÁ KELL ÍRNI!

02.17.

Olv.: lapon gyakoroltunk.

Írás: Írtunk a füzetben. Beszedtem, javítottam, hazaküldtem.

Matek: Írtunk egy könnyű felmérést, gyakoroltuk lapon a nyitott mondatot.

02.16.

Mat: Lapon dolgoztunk(nyitott mondat+gépes fel. gyak.)Náluk van!
 
Olv.: Ok.: 108.o. végig+109.o. 5. feladata.
 
Írás: Gyb.: 70.o. 4.,5.,6.
 
Köri: Érzékszervek felmérés+ egészségtelen, egészséges ételek.

02.15.

Olv.: Lapon-náluk van.

Írás: A tegnapi lap megbeszélése(kiadtam, alá kell írni!!), füzet-tollbamondás+javítása.

Mat.: Lapon+füzetben+táblán nyitott mondat, gépes feladat, sorozat gyakorlása.

02.14.

Olvasás: lapon.

Írás: lapon, beszedtem.

Mat.: Nyitott mondat (egyenlőtlenség) lapon+ gyak. a táblai feladatokkal.

02.13.

Mat.: Ma a számkártyákkal dolgoztunk. Gyakoroltuk a pótlást, kivonást, a nyitott mondatot. Koronggal csoportosítottunk, számoltunk.

Olv.: Elolvastunk, megoldottunk egy lapot (náluk van, már nem kell),megoldottuk az Ok.: 104.o. 1.,2.,3., 105.o. 5.,8. feladatát, elolvastuk a 9.-et.

Írás: Megtanultuk leírni a gy betűt.

02.10.

Matek: Számkártyákkal műveletek+ pótlás gyak.+ lapon dolgoztunk, nyitott mondatokat csináltunk.

Olv.: Tk.: 102-103.o.

Írás: Kb.: 41.o. végig.

02.09.

Olv.: Tk.: 100-101.o. végig.

Írás: Gyb.: 67.o.4.,5.

Mat.: Számkártyák - szabályjáték+egyenlőtlenségek (nyitott mondat)+ lap.

02.03.

Mat.: Lapon egyenlőtlenségek+számkártyákkal gyakoroltunk.

Olv.: Mf.: 54-55.o. végig.

Írás: 64-65.o. végig.

02.02.

Olv.: Ok.: 92-94.o. végig.

Írás: Gyb.: 64.o. fent+4. feladat.

Mat.: Nyitott mondatok gyak. lapon. Nálam van!

02.01.

Mat.: Számkártyákkal gyakoroltuk a nyitott mondatokat, szabályjátékokat. Tk.:70.o.3.+73.o. 4. feladata kész. Minden házit megbeszéltünk.

Olv.: Mf.: 52-53.oldal végig készen van.

Írás: A füzetben tollbamondás (betűk+szavak), másolás.

01.31.

Mat.: Számkártyák-szabályjáték, sok-sok nyitott mondat, hf.ellenőrzése,Tk.: 78.o.2. feladat.

Olv.: Lap+ Tk.:90.o. 12.,13. feladat.

Írás: Tollbamondás a füzetben - szavak+mondat, Gyb.: 62.o. utolsó feladat, 63.o. végig.

01.30.

Olv.: Tk.: 88-89.o. végig.

Írás: Gyb.: fent, a nagy g betűket átírni 3-szor+ Kisbetűs: 38.o. 6 sor. Beszedtem.

Mat.: Számkártyák, koronggal műveletek, Bingó+Tk.: 74.o. 4., 3. feladat, az ügyesebbek megcsinálták az 1. feladatot is.

01.28.

Olvasás: Mf.: A p betűs oldal feladatai.

Írás: Gyb.: 60-61.o. végig.

Matek: Tk.: Sajnos nem volt időm felírni az oldalakat, de a könyvben dolgoztunk. Megbeszéltük a tegnapi házit, és folytattuk a könyvben lévő feladatokat.

01.24.

Olv.:Ok.: 80-81.o. végig.

Írás: Gyb.: 57.o.14., 58.o. fent a nagy j-k 3-szor, majd a 3.,4.,5. feladat.

Mat.: Mf.: 55.o. végig+ lap 2. oszlop végig+ell. + hf. megbeszélése. 

01.23.

Mat.:Számkártyák, bingó, >,<,=,+ gépes feladat gyakorlása lapon.

Olv.: Mf.: 46-47.o. végig.

Írás: Gyb.: 56.o.7.,9.,10.+ házi megbeszélése.

01.19.

Mat.: Gyakoroltuk a nyitott mondatot, sorozatokat a táblánál. Mf.: 54.o.1.,2.,4., 5., 55.o. 1. feladata önálló munka volt, még nem beszéltük meg.

Olv.: Felelés hangos olvasásból - lap.

Írás: Félévi felmérés.

Köri: Érzékszervek: megbeszéltük, elmondtuk - a tapintást, látást tapasztaltuk.  Megcsináltuk a Mf.: idevágó részét, a könyv képeit néztük. A következő órán ízlelünk, fülelünk és szagolunk.

01.18.

Mat.: Lapon dolgoztunk, 1-9. feladatig minden kész.

Olv.: Tk.: 76-78.o. elolvastuk, megoldottuk.

Írás: Füzet: 4 mondatot bemásoltunk a füzetbe, megbeszéltük az utolsó két lap hibáit, tanulságait.

01.17.

Olv.: Tk.: 74-75.o. végig. Hangokra bontás, szótagolás gyak.

Írás: lap végig+a füzetben mondatok másolása az ok.- ből. A rókás mese első 2 mondatát ìrtuk ki+a tábláról kellett írni.

Mat. Lapon dolgoztunk. Összeadás oldal 1. 2. és 5-9. feladata kész, másik oldalon az 1. 2. 5. feladatok.

 

1484718954892-1461933199.jpg

14847214257601151988790.jpg

1484721459966-941688749.jpg

01.16.

Mat.: Számkártyák, fejszámolás, szabályjáték, sorozat gyak. Tk.: 64.o. végig. Hf. ellenőrzése, új házi megbeszélése.

Írás: Füzetben szavak + Gyb.: 52.o.4-5., 53.o.6. feladata + hangokra bontottunk, szótagoltunk, gyakoroltuk a tanult betűket.

Olv.: Elkezdtük olvasni a házit.

01.13.

Mat: Gyakorlás számkártyákkal+lap. A facebookon olvasható.

Olvasás: Végig megcsináltuk a lapot, meg is beszéltük. A 2. képen látható feladatnál, alá kell húzni a kérdésre válaszoló szót.

01.12.

Mat.: Sorozatok, szabályjátékok számkártyával. Csak 15 perces óránk volt.

Olv.+Írás: Olvasás lap 1-szer+ írás lap végig. Nálam van.

20170112_135100.jpg

Köri: Felelés+napirend, a hét és a hét napjai+ hétköznap, hétvége fogalma.

01.11.

Olv.: Új lap egyszer+ jobb olvasók:  mese lapon. Tk.: 72-73.o. végig.

Mat.: Számkártyákkal gyakorlás+malom (Akinek nincs bábuja:HOZZON! 9 + 2 pót bab, gomb, kavics stb.)+ismétlés.

Írás: Lap+Kb.: 33.o. végig+gyb.:52.o. fent átírtuk 5-ször a nagy k betűket, majd a 4. feladattal folytattuk. Megbeszéltük az írás lapot, kiosztottam, ALÁ KELL ÍRATNIUK!

01.10.

Mat.: Ismétlés+ mf.: 50.o. végig, 51.o. 2., 3., 4.

Olv.: Mf.: 44.o. végig+ a tegnapi és mai lap is 1x.

Írás: Gyb.: 51.o. végig + lap végig:

 Diktált betűk+szavak: c, ű, t, ó, é, b, őz, vár, óra ( 2. feladat a lapon) 4.: alma, sün, méz, levél.  5.fel.: A mama mos. A malac visít. ( Az első képen egy nő van a mosógépnél sok ruhával, a másik képen egy malacka van.)

1484045522308-314998988.jpg

01.09.

Mat.: Gyakorlás, ismétlés + füzet. Fejszámolás, számszomszédok, szabály keresése.

Olv.: Tk.: 70-71.o. végig.

Írás: B, b betű megismerése, írása.

01.06.

Mat.: Ma a szabályjátékokat gyakoroltuk a számkártyákkal és a táblánál, ismételtük az eddig tanultakat, megbeszéltük a leckéket+ Mf.: 48.o. 1., 3. feladata készen van.

Olv.: Játszottunk - adott első hangokkal kellett szavakat kitalálni+ a Tappancs újságban található A róka és a holló mesét dolgoztuk fel.

Írás: Gyb.: 50.o. 4.,5.,6. feladatának kellene készen lennie. Beszedtem, ellenőrzöm.

01.05.

Olv.: Tk.: 68-69. o. végig.

Í.: Kb.: 30-31. o. alul a mondatok. Gyb.: 50.o. 4.

Mt.: Mf.: 46.o.4., 47.o.2. + gyakorlás.

KÖRI: ismétlés: évszakok, hónapok, évszakok jellemzői ( időjárás, növények, állatok, nagyobb ünnepek), élőlények jellemzői ( mozognak, lélegeznek, táplálkoznak, növekednek, szaporodnak), ház körüli állatok( mi gondozzuk, de nem jön be a lakásba), házi kedvencek (lakásban is), vadon élő állatok, gyümölcsök, zöldségek( paradicsom, paprika, bár biológiailag gyümölcs, zöldségnek mondjuk). FELELNEK!

01.04.

Olv.: Lap 1-szer, betűmatrica, mf.:42.o. végig.

Mat.: Számkártyák, bingó, < ,>,= gyak. Füzet: a 10 bontása, lottó, ismétlés :  számszomszédok, páros, páratlan.

Írás: füzet: tollbamondás: betűk, szavak. Gyb.:48.o. 4., 5.,6.,

12.14.

Olv.: Mf.: ö(38-39.o.) betűs oldalak végig + Tk.:62-63.o. végig.

Írás: Az "n" betű vázolása, írása, kötése+Gyb.:47.o. 4.,5.,6.,

Matek: Szokásos bevezető+lapon dolgoztunk, amit beszedtem ellenőrizni. 

12.13.

Olv.: Az új lapot olvastuk egyénileg. Így 3 órába telt, míg mindenki olvasott. A két magyar órán, aki nem olvasott velem, az önállóan dolgozott a Kisbetűsben: 28.o. oldal kész a piros házikóig, Gyb.:  46.o. végig kész.

A hangos olvasást délután fejeztük be.

Mat.: A szokásos bevezető után Tk.:55.o. 4. feladata,57.o. 1., 2., 3., 5. feladat készen van.

12.12.

Mat.: Számkártyák, bingó. Tk.: 55.o. 1.,3.

Mf.: 40.o.5. , 41.o. 1.,2.

Olv.: Tk.: 60-61.o végig + szótagolás, hangokra bontás.

11.30.

Olv.+írás: lapon dolgoztunk(beszedtem)+Olv.mf.:34.o.

Mat.: Ellenőriztük, megbeszéltük a házit + lapon dolgoztunk(beszedtem).

11.29.

Mat.: Mf.: 30.o. végig + Hf. ell+ új házi megbeszélése. Számbarchoba, bingó, <,> gyak. Táblánál többtagú összeadás gyak.

Olv.: Az én ábécém ok.: ü,Ü, ű,Ű betűs 2 oldala végig+szótagolás és hangokra bontás gyak.

Írás: Füzet - tollbamondás, másolás a tábláról, Gyb.: 42.o. 4-7. feladata.

11.28.

Mat.: Ma gyakoroltunk a számkártyákkal, koronggal, játszottunk Bingót, használtuk a játékpénzeket, dobókockát. 

Olv.+írás: Abc mf.: 32-33. oldal végig + Gyöngybetűk: 40-41.o. végig.

11.22.

Olv.: A tanult betűk gyakorlása, nyomtatott és írott betűk, magánhangzó, mássalhangzó gyak., új lap egyszer elolvasva.

Írás: Betűkirakó, betűk, szavak írása a füzetben, Gyb.: 40.o. végig.

Matek: Az órát gyakornok tartotta, ismételtünk, lapon dolgoztunk, számká%

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 63
Heti: 198
Havi: 2 384
Össz.: 267 033

Látogatottság növelés
Oldal: Órai munka 01.15.
A 3.b osztály honlapja - © 2008 - 2019 - eotvos-jozsef-elso-b.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »